راه انداز نرم

 سافت استارتر

یکی از روش های راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز استفاده از راه انداز نرم یا همان سافت استارتر schneider می باشد.

راه انداز نرم یک جایگزین مناسب برای راه اندازی مستقیم (DOL) و یا راه اندازی به صورت ستاره-مثلث می باشد.

با استفاده از راه انداز نرم جریان راه اندازی الکتروموتورها تا حد قابل توجهی کاهش می یابد ،

 در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان نامی موتور است.

سافت استارترهای اشنایدر به طور کلی به دو دسته  آنالوگ و  دیجیتال تقسیم می گردند. سافت های اشنایدر شامل سه مدل می باشند:
1- ATS01(آنالوگ) برای کاربردهای ساده و سبک(موتور تک فاز و سه فاز)
2- ATS22(دیجیتال ) برای کاربردهای متوسط ( موتور سه فاز) با کنتاکتور بای پس داخلی
3- ATS48(دیجیتال) برای کاربردهای متوسط و سنگین ( موتور سه فاز) بدون کنتاکتور بای پس داخلی