راه انداز نرم

 سافت استارتر

یکی از روش های راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز استفاده از راه انداز نرم یا همان سافت استارتر می باشد.

راه انداز نرم یک جایگزین مناسب برای راه اندازی مستقیم (DOL) و یا راه اندازی به صورت ستاره-مثلث می باشد.

با استفاده از راه انداز نرم جریان راه اندازی الکتروموتورها تا حد قابل توجهی کاهش می یابد ،

 در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان نامی موتور است.

سافت استارترهای اشنایدر به طور کلی به دو دسته  آنالوگ و  دیجیتال تقسیم می گردند. سافت های اشنایدر شامل سه مدل می باشند:
1- ATS01(آنالوگ) برای کاربردهای ساده و سبک(موتور تک فاز و سه فاز)
2- ATS22(دیجیتال ) برای کاربردهای متوسط ( موتور سه فاز) با کنتاکتور بای پس داخلی
3- ATS48(دیجیتال) برای کاربردهای متوسط و سنگین ( موتور سه فاز) بدون کنتاکتور بای پس داخلی

لیست سافت استارتر های اشنایدر

ATS01N206QNسافت استارتر3 كيلووات آنالوگ
ATS01N209QNسافت استارتر4 كيلووات آنالوگ
ATS01N212QNسافت استارتر 5/5 كيلووات آنالوگ
ATS01N222QNسافت استارتر 11 كيلووات آنالوگ
ATS01N232QNسافت استارتر 15 كيلووات آنالوگ
ATS01N285Qسافت استارتر 45 كيلووات آنالوگ
ATS22C11Qسافت استارتر 55 كيلووات دیجیتال
ATS22C14Qسافت استارتر 75 كيلووات دیجیتال
ATS22C17Qسافت استارتر90کيلووات دیجیتال
ATS22C21Qسافت استارت 110کيلووات دیجیتال
ATS22C25Qسافت استارتر 132 کيلووات دیجیتال
ATS22C32Qسافت استارتر 160كيلووات دیجیتال
ATS22C41Qسافت استارتر 220 کيلووات دیجیتال
ATS22C48Qسافت استارتر 250 کيلووات دیجیتال
ATS22D17Qسافت استارتر 7/5 کيلووات دیجیتال
ATS22D32Qسافت استارتر 15 کيلووات دیجیتال
ATS22D47Qسافت استارتر 22 کيلووات دیجیتال
ATS22D62Qسافت استارتر 30 كيلووات دیجیتال
ATS22D75Qسافت استارتر 37 كيلووات دیجیتال
ATS22D88Qسافت استارتر 45 کيلووات دیجیتال