تجهیزات جانبی حرارتی

جانبی حرارتی

تجهیزات جانبی حرارتی برای انواع کلیدهای حرارتی اشنایدر
کلید محافظ موتور یک نمونه از انواع کلید است و می‌تواند جریان شدید الکتروموتور را در زمان راه اندازی تحمل کند،
کلیدحرارتی می‌تواند موتور را در مقابل اتصال کوتاه، تک فاز شدن الکتروموتور،
افت ولتاژ و اضافه بار حفاظت کند برای کار کردن رله، معمولاً آن را بر روی جریان معینی تنظیم می‌کنند
(1.5 تا 1.8 برابر جریان نامی)زمانی که جریان از حدود تنظیم شده بیشتر شود قسمت حرارتی رله عملکرده و مدار را قطع می‌کندقسمت مغناطیسی این رله از یک هسته متحرک و یک بوبین تشکیل شده است

مدارهای الکتریکی باید به گونه‌ای حفاظت شوند که اگر جریان مصرف‌کننده به هر علتی
(مانند اتصال کوتاه فازها، اتصال سیم پیچ‌ها، تک فاز شدن مصرف کننده و…) از حد مجاز زیادتر شد،
قبل از اینکه گرمای ایجاد شده در موتور (مصرف کننده) باعث آسیب دیدن آن شود،
مدار را قطع کند به طور کلی وسایل حفاظتی موتور و یا هر نوع مصرف کننده را از شبکه قطع می‌کنند.

GVAE11 کنتاکت کمکی نصب در جلو (روخور) N/O+N/C
GVAN11 کنتاکت کمکی OF نصب در پهلوی چپ N/O+N/C
GVAN20 کنتاکت کمکی نصب در پهلوی چپ N/O+N/O
GVAD1010 کنتاکت نشاندهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/O fault+ N/O
GVAD1001 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/O (fault)+ N/O
GVAD0101 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/C (fault)+ N/C
GVAD0110 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/C (fault)+ N/O
GVAED011 کنتاکت فالت GV3P
GVAED101 کنتاکت فالت GV3P
GV1G09 ترمینال حرارتی و کنتاکتور تا 63 آمپر
GV2AP03 دسته کلید حرارتی RS
GV2APN01 دسته مشکی کلید حرارتی  GV2
GV2APN02 دسته قرمز کلید حرارتی GV2

GV2AF4 رابط کلید حرارتی جهت نصب برروی پایه کنتاکتور LC1D09 – LC1D38
GV3A01 کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای حرارتی GV3ME  نصب در پهلو راست
GV3A03 کنتاکت کمکی 2NO+1NC برای حرارتی GV3ME نصب در پهلو راست
GV3A09 کنتاکت کمکی (1NO (fult برای حرارتی GV3ME نصب در پهلو راست
GV3S رابط حرارتی و کنتاکتور 40 آمپر