کلید هوایی ACB

کلید هوایی ACB

کلید هوایی یا به صورت کامل کلیدهای مدارشکن قدرت هوایی (Air Circuit breaker) یا دژنکتور (Disjoncteur) نوعی از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپرهای بالا مورد استفاده قرارمی گیرند.رنج جریان این کلیدها از 630 آمپر تا 6300 آمپر است ، ACB ها عمدتأ در ورودی تابلوها مورد استفاده قرار می گیرند که هم جشريان بالايي دارد و هم برای برقراری Selectivity کامل بين کليدهای ورودی و کليدهای خروجی که معمولأ از نوع کمپکت می باشند ضروری می باشد.

واحد حفاظتی Micrologic:
کلیدهای هوایی دارای یک واحد حفاظتی به نام میکرولوجیک می باشند . واحدهای حفاظت میکرولوجیک در سه دسته آمپر متر A، توان P و هارمونیک H تقسیم بندی می شوند و در هر دسته 3 نوع حفاظت 5، 6 و 7 موجود هستند. دسته آمپر متر A علاوه بر حفاظت های فوق، حفاظت پایه 2 را نیز دارا می باشد.

1-      آمپر متر A:

 • 2.0 حفاظت پایه
 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

2-      توان P:

 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

3- هارمونیک H:

 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

4 – انرژی E :

 • 2.0 حفاظت پایه (L,I)
 • 5.0 حفاظت L,S,I) Selective )
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین (L,S,I,G)

کلید هوایی اشنایدر با عنوان Masterpact به سه دسته NT , NW , MVS تقسیم می گردد

لیست کلیدهای هوایی و متعلقات آنها

MVS08H3MF2Lکليد هوایی 800 آمپر 65KA
MVS08H3MF5Lکليد هوایی 800 آمپر 65KA MIC5
MVS08H3NF5Lکليد هوایی800آمپر موتوردار65KA MIC5
MVS08N3MF2Lکليد هوايي 800آمپر
MVS08N3MF6Lکليد هوايي 800آمپر MIC6
MVS08N3NF2Lکليد هوايي800 امپر موتوردار
MVS10H3MF5Lکليد هوایی 1000 آمپر 65KA MIC5
MVS10H3NF5Lکليد هوایی 1000آمپر موتوردار65KA MIC5
MVS10N3MF2Lکليد هوايي 1000آمپر
MVS10N3NF2Lکليد هوایی1000امپر موتوردار
MVS12H3MF5Lکليد هوایی1250آمپر 65KA MIC5
MVS12H3MW5Lکليد هوایی1250آمپرکشویی65KA MIC5
MVS12H3NF5Lکليد هوایی1250آمپر موتوردار65KA MIC5
MVS12N3MF2Lکليد هوايي 1250آمپر
MVS12N3MF6Lکليد هوايي 1250آمپر MIC6
MVS12N3MW2Lکليد هوايي1250آمپر کشويي
MVS12N3MW5Lکليد هوايي 1250آمپر کشویی MIC5
MVS12N3NF2Lکليد هوایی1250امپر موتوردار
MVS16H3MF2Lکليد هوايي 1600آمپر 65KA
MVS16H3MF5Lکليد هوایی1600آمپر 65KA MIC5
MVS16H3MF6Lکليد هوایی1600آمپر 65KA MIC6
MVS16H3NF5Lکليد هوایی1600آمپر 65 کيلوآمپرموتوردار MIC5
MVS16N3MF2Lکليد هوايي 1600آمپر
MVS16N3NF2Lکليد هوايي 1600امپر موتوردار
MVS20H3MF2Lکليد هوايي 2000آمپر موتوردار
MVS20H3MF5Lکليد هوايي 2000آمپر MIC5
MVS20H3MF6Lکليد هوايي 2000آمپر MIC6
MVS20H3NF2Lکليد هوايي 2000آمپر
MVS20H3NF5Lکليد هوایی2000امپر موتوردارMIC5
MVS20H3NF6Lکليد هوایی2000 آمپر موتوردارMIC6
MVS25H3MF2Lکليد هوايي 2500آمپر
MVS25H3MF5Lکليد هوايي 2500آمپر MIC5
MVS25H3MF6Lکليد هوايي 2500آمپر MIC6
MVS25H3MW2Lکليد هوايي 2500آمپر کشویی
MVS25H3MW5Lکليد هوايي 2500آمپر کشویی MIC5
MVS25H3NF2Lکليد هوايي 2500امپر موتوردار
MVS25H3NF5Lکليد هوايي 2500امپر موتوردار MIC5
MVS25H3NW2Lکليد هوايي 2500امپر موتوردار کشویی
MVS25H3NW5Lکليد هوايي 2500امپرکشویی موتوردارMIC5
MVS25N3MF2Lکليد هوایی2500امپر
MVS32H3MF2Lکليد هوایی3200امپر
MVS32H3MF5Lکليد هوایی3200امپرMIC5
MVS32H3NF2Lکليد هوایی 3200امپر موتوردار
MVS32H3NF5Lکليد هوایی 3200امپر موتوردار MIC5
MVS32H3NF6Lکليد هوایی 3200امپر موتوردار MIC6
MVS32N3NF2Lکليد هوایی 3200امپر موتوردار
MVS40H3MF2Lکليد هوايي 4000آمپر
MVS40H3MF5Lکليد هوايي 4000آمپر MIC5
MVS40H3NF2Lکليد هوايي 4000آمپر موتوردار
MVS40H3NF5Lکليد هوايي 4000آمپر موتوردار MIC5
MVS40N3NF2Lکليد هوايي 4000آمپر موتوردار
NT06H13PML2EHHکلید هوایی 630 آمپر
NT06H13PML2EHH22Aکلید هوایی 630 آمپر موتوردار
NT06H13PML2EWHHکلید هوایی 630 آمپر کشويي
NT06H13PML2EWHH11Dکلید هوایی 630 آمپر کشويي موتورDC/110
NT06H13PML2EWHH22Aکلید هوایی 630 آمپر کشويي موتوردار
NT06H13PML6AHHکلید هوایی 630 آمپر MIC6
NT06H13PML6EHHکلید هوایی 630 آمپر MIC6
NT06H13PML6EHH22Aکلید هوایی 630 آمپر موتوردارMIC6
NT06H13PML6EWHHکلید هوایی 630 آمپر کشويي
NT06H13PML6EWHH22Aکلید هوایی 630 آمپر کشويي موتوردارMIC6
NT06H14PML2EHHکليد هوايي 630 آمپر 4پل
NT06H14PML2EHH22Aکليد هوايي 630 آمپر 4پل موتوردار
NT06H14PML2EWHHکلید هوایی 630 آمپر 4 پل کشويي
NT06H14PML2EWHH11Dکلید هوایی 630 آمپر 4 پل کشویی موتور110DC
NT06H14PML2EWHH22Aکلید هوایی 630 آمپر 4 پل کشويي موتوردار
NT06H14PML6EHH22Aکلید هوایی 630 آمپر 4 پل موتوردار MIC6
NT06H14PML6EWHHکلید هوایی 630 آمپر 4 پل کشويي MIC6
NT06H14PML6EWHH11Dکلید هوايي 630 آمپر 4 پل کشويي موتوردار MIC6 110DC
NT06H14PML6EWHH22Aکلید هوایی 630 آمپر 4پل کشويي موتوردارMIC6
NT08H13PML2EHHکلید هوایی800 آمپر
NT08H13PML2EHH11Dکليد هوايي 800 آمپر موتوردار 110DC
NT08H13PML2EHH22Aکلید هوایی800 آمپر موتوردار
NT08H13PML2EWHHکلید هوایی 800 آمپر کشویی
NT08H13PML2EWHH22Aکلید هوایی 800 آمپر کشويي موتوردار
NT08H13PML6EWHH11Dکلید هوایی800 آمپر کشویی موتوردارAC/110V
NT08H13PML6EWHH22Aکلید هوایی800 آمپر کشویی موتوردار
NT08H14PML2EHHکليد هوایی 800 آمپر 4پل
NT08H14PML2EHH22Aکليد هوایی800 آمپر 4 پل موتوردار
NT08H14PML2EWHHکليد هوایی800 آمپر 4پل کشويي
NT08H14PML2EWHH11Dکليد هوایی 800 آمپر 4پل کشويي موتوردار110DC
NT08H14PML2EWHH22Aکليد هوایی 800 آمپر 4پل کشويي موتوردار
NT08H14PML6EHH22A کلید هوايي 800 آمپر 4 پل موتوردار MIC6
NT08H14PML6EWHHکليد هوایی 800 آمپر 4پل کشويي MIC6
NT08H14PML6EWHH11Dکليد هوایی800 آمپر 4پل کشويي موتوردار MIC6 110DC
NT08H14PML6EWHH22Aکليد هوایی 800 آمپر 4پل کشويي موتوردار MIC6
NT08H23PML2EHHکلید هوایی800 آمپر 50KA
NT08H23PML2EHH22Aکلید هوایی800 آمپر 50KA موتوردار
NT08H24PML2EHHکليد هوایی800 آمپر 4پل 50KA
NT10H13P5EHH22Aکليد هوايي 1000 آمپرموتوردارMIC5
NT10H13PML2EHHکلید هوایی1000 آمپر
NT10H13PML2EHH11Dکليد هوايي1000 آمپر موتوردار110DC
NT10H13PML2EHH22Aکلید هوایی1000 آمپرموتوردار
NT10H13PML2EWHHکلید هوایی1000 آمپرکشويی
NT10H13PML2EWHH11Dکلید هوایی1000 آمپرکشويی موتوردار110DC
NT10H13PML2EWHH22Aکلید هوایی1000 آمپرکشويی موتوردار
NT10H13PML6EHH22Aکلید هوایی1000 آمپرموتوردارMIC6
NT10H14PML2EHHکليد هوایی 1000 آمپر 4پل
NT10H14PML2EHH22Aکليد هوایی 1000 آمپر 4پل موتوردار
NT10H14PML2EWHHکليد هوایی 1000 آمپر 4 پل کشویی
NT10H14PML2EWHH11Dکلید هوایی1000 آمپر 4پل کشويي موتوردار 110DC
NT10H14PML2EWHH22Aکلید هوایی1000 آمپر 4پل کشويي موتوردار
NT10H23PML2EHHکلید هوایی1000 آمپر 50KA
NT12H13PML2EHHکلید هوایی1250 آمپر
NT12H13PML2EHH11Dکلید هوایی1250 آمپرموتوردار110DC
NT12H13PML2EHH22Aکلید هوایی1250 آمپرموتوردار
NT12H13PML2EWHHکليد هوايي 1250 آمپر کشویی
NT12H13PML2EWHH11Dکلید هوایی1250 آمپرکشويی موتوردار110DC
NT12H13PML2EWHH22Aکید هوایی 1250 آمپرکشويی موتوردار
NT12H13PML5EHHکلید هوایی1250 آمپر MIC5
NT12H13PML5EHH22Aکلید هوایی1250 آمپر موتوردارMIC5
NT12H13PML5EWHH22Aکلید هوایی1250 آمپر کشويي موتوردارMIC5
NT12H13PML6EHHکلید هوايي 1250 آمپرMIC6
NT12H13PML6EHH22Aکليد هوایی1250 آمپرموتوردارMIC6
NT12H13PML6EWHHکلید هوایی 1250 آمپرMIC6
NT12H13PML6EWHH22Aکليد هوایی1250 آمپر کشويي موتوردارMIC6
NT12H14PML2EHHکليد هوایی 1250 آمپر4پل
NT12H14PML2EHH22Aکليد هوایی 1250 آمپر 4پل موتوردار
NT12H14PML2EWHHکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی
NT12H14PML2EWHH11Dکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی موتور110DC
NT12H14PML2EWHH22Aکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی موتور
NT12H14PML6EHH22Aکليد هوایی 1250 آمپر 4پل موتوردارMIC6
NT12H14PML6EWHHکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی MIC6
NT12H14PML6EWHH11Dکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC6
NT12H14PML6EWHH22Aکليد هوایی 1250 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC6
NT12H23PML2EHHکلید هوایی1250 آمپر 50KA
NT12H23PML5EHHکلید هوایی1250 آمپر 50KA MIC5
NT16H13PML2EHHکلید هوایی1600 آمپر
NT16H13PML2EHH22Aکلید هوایی1600 آمپرموتوردار
NT16H13PML2EWHHکلید هوایی 1600 آمپر کشويي
NT16H13PML2EWHH22Aکلید هوایی 1600 آمپر کشویی موتوردار
NT16H13PML5EWHH22Aکلید هوایی 1600 آمپر کشویی موتوردارMIC5
NT16H13PML6EWHH22Aکلید هوایی 1600 آمپر کشویی موتوردارMIC6
NT16H14PML2EHHکلید هوایی1600 آمپر 4پل
NT16H14PML2EHH22Aکلید هوایی1600 آمپر 4پل موتوردار
NT16H14PML2EWHHکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی
NT16H14PML2EWHH11Dکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی موتوردار110DC
NT16H14PML2EWHH22Aکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی موتوردار
NT16H14PML6EHH22Aکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC6
NT16H14PML6EWHHکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی MIC6
NT16H14PML6EWHH11Dکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی موتوردار MIC6
NT16H14PML6EWHH22Aکلید هوایی1600 آمپر 4پل کشویی موتوردار MIC6
NT16H23PML2EHHکليد هوایی1600 آمپر 50کیلو آمپر
NT16H23PML5EHHکليد هوایی1600 آمپر 50کیلو آمپرMIC5
NT16H24PL2EHH22Aکليد هوایی1600 آمپر4پل 50کیلو آمپر موتوردار
NW08H23PML6EWHH کليد هوایی 800 آمپر کشوییMIC6
NW10N13PML2EHHکليد هوایی 1000 آمپر
NW10N13PML2EHH22Aکلید هوایی 1000 آمپر موتوردار
NW12N13PML2EHHکلید هوایی 1250 آمپر
NW12N13PML2EHH22Aکلید هوایی 1250آمپر موتوردار
NW16N13PML2EHHکليد هوایی1600 آمپر
NW16N13PML2EHH22Aکليد هوایی 1600 آمپر موتوردار
NW16N13PML5EHHکليد هوایی 1600 آمپرMIC5
NW16N13PML5EHH22Aکليد هوایی 1600 آمپر موتوردارMIC5
NW16N14PML2EHHکليد هوایی 1600 آمپر 4پل
NW16N14PML2EHH22Aکليد هوایی 1600 آمپر 4پل موتوردار
NW20H13PML2EHHکليد هوايي2000آمپر
NW20H13PML2EHH22Aکلید هوایی2000 آمپر موتوردار
NW20H13PML2EWHHکليد هوايي 2000آمپرکشويي
NW20H13PML2EWHH22Aکليد هوایی2000 آمپر کشويي موتوردار
NW20H13PML5EHHکليد هوایی2000 آمپر MIC5
NW20H13PML5EHH22Aکليد هوایی2000آمپر موتوردار MIC5
NW20H13PML6EHHکليد هوایی2000آمپر MIC6
NW20H13PML6EHH22Aکليد هوایی2000آمپر موتوردار MIC6
NW20H13PML6EWHH11Dکليد هوایی2000آمپر موتوردار MIC6
NW20H13PML6EWHH22Aکليد هوایی2000آمپر موتوردار MIC6
NW20H14PML2EHHکلید هوایی 2000آمپر4پل
NW20H14PML2EHH11Dکلید هوایی 2000آمپر4پل موتوردار DC/110V
NW20H14PML2EHH22Aکلید هوایی2000 آمپر 4پل موتوردار
NW20H14PML2EWHHکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشویی
NW20H14PML2EWHH11Dکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشویی موتوردارDC/110V
NW20H14PML2EWHH22Aکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشویی موتوردار
NW20H14PML6EHH22Aکلید هوایی2000 آمپر 4پل موتوردارMIC6
NW20H14PML6EWHHکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشوییMIC6
NW20H14PML6EWHH11Dکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC6
NW20H14PML6EWHH22Aکلید هوایی2000 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC6
NW25H13PML2EHHکليد هوایی 2500 آمپر
NW25H13PML2EHH11Dکلید هوایی 2500 آمپر موتوردار DC/110V
NW25H13PML2EHH22Aکليد هوایی2500 آمپر موتوردار
NW25H13PML2EWHHکليد هوایی2500 آمپر کشویی
NW25H13PML2EWHH11Dکليد هوایی2500 آمپر کشویی موتوردارDC/110V
NW25H13PML2EWHH22Aکليد هوایی2500 آمپر کشویی موتوردار
NW25H13PML5EHHکليد هوایی2500 آمپر MIC5
NW25H13PML5EHH22Aکليد هوایی2500 آمپر موتوردار MIC5
NW25H13PML6EHHکليد هوایی2500 آمپر MIC6
NW25H13PML6EHH11Dکليد هوایی2500 آمپر موتوردار MIC6
NW25H13PML6EWHH22Aکليد هوایی2500 آمپر کشویی موتوردار MIC6
NW25H14P2LML2EHH22Aکليد هوایی2500 آمپر 4پل موتوردار
NW25H14PML2EHHکليد هوایی2500 آمپر 4پل
NW25H14PML2EWHHکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی
NW25H14PML2EWHH11Dکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی موتوردارDC/110V
NW25H14PML2EWHH22Aکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی موتوردار
NW25H14PML5EWHH22Aکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی موتوردارMIC5
NW25H14PML6EHHکليد هوایی2500 آمپر 4پلMIC6
NW25H14PML6EWHHکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی MIC6
NW25H14PML6EWHH11Dکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی موتوردار MIC6
NW25H14PML6EWHH22Aکليد هوایی2500 آمپر 4پل کشویی موتوردار MIC6
NW25H23ML2EHHکليد هوايي2500آمپر 100KA
NW32H13PL2EWHH22Aکليد هوایی3200 آمپر کشويی موتوردار
NW32H13PML2EHHکليد هوایی3200 آمپر
NW32H13PML2EHH11Dکليد هوایی3200 آمپرموتوردارDC/110V
NW32H13PML2EHH22Aکليد هوایی3200 آمپرموتوردار
NW32H13PML2EWHHکليد هوایی3200 آمپر کشویی
NW32H13PML2EWHH11Dکليد هوایی3200 آمپر کشویی موتوردارDC/110V
NW32H13PML2EWHH22Aکليد هوایی3200 آمپر کشویی موتوردار
NW32H13PML5EHH22Aکليد هوایی3200 آمپر کشویی موتوردارMIC5
NW32H13PML6EHHکليد هوایی3200 آمپر MIC6
NW32H13PML6EHH22Aکليد هوایی3200 آمپرموتوردار MIC6
NW32H14PML2EHHکليد هوایی3200 آمپر4پل
NW32H14PML2EWHHکليد هوایی3200 آمپر4پل کشویی
NW32H14PML2EWHH22Aکليد هوایی3200 آمپر4پل کشویی موتوردار
NW32H14PML6EHHکليد هوایی3200 آمپر4پل MIC6
NW32H14PML6EWHHکليد هوایی3200 آمپر4پل کشویی MIC6
NW40H13PML2EHHکليد هوایی 4000 آمپر
NW40H13PML2EHH22Aکلید هوایی4000 آمپر موتوردار
NW40H13PML2EWHHکلید هوایی4000 آمپر کشویی
NW40H13PML2EWHH11Dکلید هوایی4000 آمپر کشویی موتوردارDC/110V
NW40H13PML2EWHH22Aکلید هوایی4000 آمپر کشویی موتوردار
NW40H13PML5EHH22Aکلید هوایی4000 آمپر کشویی موتوردارMIC5
NW40H13PML6EHH22Aکلید هوایی4000 آمپر کشویی موتوردارMIC6
NW40H14PML2EHHکليد هوایی4000 آمپر
NW40H14PML2EHH22Aکليد هوایی4000آمپر4پل موتوردار
NW40H14PML2EWHHکليد هوایی4000آمپر4پل کشویی
NW40H14PML2EWHH11Dکليد هوایی4000آمپر4پل کشویی DC/110V
NW40H14PML2EWHH22Aکليد هوایی4000آمپر4پل کشویی
NW40H14PML5EHH22Aکليد هوایی4000آمپر4پل کشویی موتوردار MIC5
NW40H14PML6EHHکليد هوایی4000آمپر4پل MIC6
NW40H14PML6EHH22Aکليد هوایی4000آمپر4پل موتوردار MIC6
NW40H14PML6EWHHکليد هوایی4000آمپر4پل MIC6
NW50H13PML2EHHکليد هوایی 5000 آمپر
NW50H13PML2EHH22Aکليد هوایی 5000 آمپر موتوردار
NW50H13PML6EHHکليد هوایی 5000 آمپر MIC6
47887کمکی کلید هوایی NW
33098ترمينال کليد کشوييNT
33170کنتاکت NT.NW CE-CD-CT
33177موتور کليد هوايي NT بدون ترمينالAC/220V
33187موتور کليد هوايي NT بدون ترمينالDC/110V
33200قطعه جانبي قفل NT
33200+33200+33209قفل NT هوايي
33209کابل قفل اينترلاک هوايي
33209+47926قفل NW هوايي
33718قاب کليد NT
33812رله MX کليد کمپکت کشويي 800 آمپرAC-DC/110V
33857قاب کليد هوايي NTکشويي
33895کانتر کلید NT
33911اينترلاک کليد 800آمپر کمپکت هوایی
47074ترمينال کلید هوايي
47076کنتاکت نشانگرقطع ووصلNT
47078کنتاکت نشانگر (قطع خطا)SDEکليد NT
47080کنتاکت آماده بسته شدنTNT&NW
47282ميکرولوژي 2E
47342کنتاکت کمکي کليد هوايي PF
47352رله آندر ولتاژ هوايي NW/NT 110V DC
47353رله شنت کليد هوايي220ولتMX-XF
47362رله شنت کليد هوايي110 ولتMX-XF
47363رله شنت کليد هوايي220ولتMX-XF
47383رله آندر ولتاژ هوايي 220ولتMN
47392موتور کليد هوايي NT 110V / DC
47396موتور کليد هوايي NT ولت220
47849ترمينال کليد کشويي NW
47890موتورکليد هوايي NW 110VDCبدون ترمينال
47915کنتاکت نشانگر قطع sde
47926قطعه جانبي قفل NW
48198کنتاکت کمکي کليد هوايي فيکس
48211موتور کليدهوايي 110V-AC NW
48212موتور کليدهوايي NW 220VAC
48504رله آندر ولتاژ هوايي کشوييNW
48601قاب کليد هوايي NW
48603قاب کليد هوايي NW کشويي
33209+47926+47926+47926قفل NW هوايي براي سه کليدNW