کلید هوایی ACB

کلید هوایی ACB

کلید هوایی یا به صورت کامل کلیدهای مدارشکن قدرت هوایی (Air Circuit breaker) یا دژنکتور (Disjoncteur) نوعی از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپرهای بالا مورد استفاده قرارمی گیرند.رنج جریان این کلیدها از 630 آمپر تا 6300 آمپر است ، ACB ها عمدتأ در ورودی تابلوها مورد استفاده قرار می گیرند که هم جشريان بالايي دارد و هم برای برقراری Selectivity کامل بين کليدهای ورودی و کليدهای خروجی که معمولأ از نوع کمپکت می باشند ضروری می باشد.

واحد حفاظتی Micrologic:
کلیدهای هوایی دارای یک واحد حفاظتی به نام میکرولوجیک می باشند . واحدهای حفاظت میکرولوجیک در سه دسته آمپر متر A، توان P و هارمونیک H تقسیم بندی می شوند و در هر دسته 3 نوع حفاظت 5، 6 و 7 موجود هستند. دسته آمپر متر A علاوه بر حفاظت های فوق، حفاظت پایه 2 را نیز دارا می باشد.

1-      آمپر متر A:

 • 2.0 حفاظت پایه
 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

2-      توان P:

 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

3- هارمونیک H:

 • 5.0 حفاظت Selective
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
 • 7.0 حفاظت Selective + نشتی زمین

4 – انرژی E :

 • 2.0 حفاظت پایه (L,I)
 • 5.0 حفاظت L,S,I) Selective )
 • 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین (L,S,I,G)

کلید هوایی اشنایدر با عنوان Masterpact به سه دسته NT , NW , MVS تقسیم می گردد

لیست کلیدهای هوایی و متعلقات آنها

[table “9” not found /]