درایو

اینورتر

درایو اشنایدر

یکی دیگر از روش های راه اندازی الکتروموتور ها استفاده از درایو (اینورتر )می باشد .
بدون شک بهترین روش راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز AC استفاده از درایو است .
راه اندازی بسیار نرم و قابل کنترل و کاهش زیاد جریان راه اندازی یکی ازمزیت های استفاده درایو یا همان اینورتر است .
تنظیم سرعت موتور به میزان مورد نیاز ،
کاهش انرژی مصرفی الکتروموتور ،
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری به دلیل کم شدن تنشهای مکانیکی ناشی از راه اندازی و توقف الکتروموتور ،
حفاظت های ولتاژی و جریانی از جمله مزایای دیگر استفاده از اینورترها می باشد .
شرکت اشنایدر اینورترهای خود را با توجه به نیاز صنعت و مناسب با انواع کاربری ها طراحی نموده و در اختیار صنعتگران جهان قرار داده است .
فروشگاه الکتروصنعت مدل های ATV71 , ATV61 , ATV312 , ATV212 , ATV12  از درایو اشنایدر را به مشتریان گرامی عرضه می نماید .

برخی مزایای درایو

– در درایو می‌توان بر روی گشتاور مورد نیاز موتور کنترل داشت.
در بعضی کاربرد‌ها نیازی نیست از تمام توان موتور استفاده کرد.
درایو بر اساس نوع بار می‌تواند گشتاور مورد نیاز را تامین کند.
– درایو می‌تواند دور بر دقیقه موتور را کنترل کند.
سرعت موتور را در درایو می‌توان به روشهای متخلف از روی پنل خود درایو یا خارج از درایو با استفاده از پتانسیومتر کنترل کرد.
– در درایو می توان زمان رسیدن به سرعت تعیین شده را کنترل کرد.
مثلا موتور در ۱ ثانیه به دور ۱۰۰۰ rpm برسد.

این کار را می‌توان در stop کردن موتور نیز انجام داد مثلا در ۲ ثانیه موتور از ۱۰۰۰ rpm به دور صفر برسد و بایستد.
– در درایو می توان تعیین کرد موتور در چه دوری چه گشتاوری داشته باشد و یا بالعکس در چه گشتاوری چه دوری داشته باشد.
– با درایو می‌توان تعیین کرد و دید که موتور چپ گرد شود یا راستگرد.
– با استفاده از درایو می‌توان از موتور در برابر خطاهایی مثل اضافه بار محافظت کرد
– می‌توان موتور را نرم راه اندازی کرد و نرم استاپ کرد.
– بر روی جریان موتور در هر لحظه از دور و گشتاور می‌توان کنترل و نظارت داشت و فرکانس کاری، ولتاژ کاری موتور و دور آن لحظه از کار موتور را دید.

لیست کنترل دورها به همراه رفرنس و کد کالا را در جدول زیر مشاهده فرمایید

ATV212H075N4کنترل دور 75/.کيلووات سه فاز
ATV212HD11N4کنترل دور 11 کيلو وات سه فاز
ATV212HD15N4کنترل دور 15کيلووات سه فاز
ATV212HD22N4کنترل دور 22 کيلووات سه فاز
ATV212HD30N4کنترل دور 30 کيلووات سه فاز
ATV212HU15N4کنترل دور 1/5 کيلووات سه فاز
ATV212HU22N4کنترل دور 2/2 کيلووات سه فاز
ATV212HU30N4کنترل دور 3 کيلووات سه فاز
ATV212HU40N4کنترل دور 4 کيلووات سه فاز
ATV212HU55N4کنترل دور 5/5 کيلووات سه فاز
ATV212HU75N4کنترل دور 7/5 کيلووات سه فاز
ATV312H018M2کنترل دور 18/. کيلووات تکفاز
ATV312H037M2کنترل دور 0.37 کيلووات تکفاز
ATV312H075M2کنترل دور 0.75 کيلووات تکفاز
ATV312H075N4کنترل دور 0.75 کيلووات سه فاز
ATV312HD11N4کنترل دور 11کيلووات سه فاز
ATV312HD15N4کنترل دور 15کيلووات سه فاز
ATV312HU11M2کنترل دور 1.1 کيلووات تک فاز
ATV312HU11N4کنترل دور 1.1 کيلووات سه فاز
ATV312HU15M2کنترل دور 1.5 کيلووات تکفاز
ATV312HU15N4کنترل دور 1.5 کيلووات سه فاز
ATV312HU22M2کنترل دور 2/2 کيلووات تکفاز
ATV312HU22N4کنترل دور 2/2 کيلووات سه فاز
ATV312HU30N4کنترل دور 3 کيلووات سه فاز
ATV312HU40N4کنترل دور 4 کيلووات سه فاز
ATV312HU55N4کنترل دور 5/5 کيلووات سه فاز
ATV312HU75N4کنترل دور 7/5 کيلووات سه فاز
ATV32H055N4کنترل دور55/ کيلو وات سه فازATV32
ATV32H075M2کنترل دور.75/. کيلو وات تکفازATV32
ATV32HD15N4کنترل دور 15 کيلو وات سه فازATV32
ATV32HU11N4کنترل دور 1/1 کيلو وات سه فاATV32
ATV32HU15M2کنترل دور 1/5 کيلو وات تکفازATV32
ATV32HU22N4کنترل دور 2/2 کيلو وات سه فازATV32
ATV32HU55N4کنترل دور 5/5 کيلو وات سه فازATV32
ATV61HC11N4کنترل دور 110 کيلو وات
ATV61HC13N4کنترل دور 132 کيلو وات
ATV61HC16N4کنترل دور 160کیلووات
ATV61HC16N4Dکنترل دور 160 کيلو وات بدون چک
ATV61HC22N4Dکنترل دور 220 کیلووات بدون چک
ATV61HC25N4Dکنترل دور 250 کیلووات بدون چک
ATV61HC31N4کنترل دور 315 کیلووات
ATV61HC31N4Dکنترل دور 315 کیلووات بدون چوک
ATV61HC40Yکنترل دور 400-315 کیلووات - ولتاژنامی690-500 ولت
ATV61HD11N4کنترل دور 11 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD15N4کنترل دور 15 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD15N4Zکنترل دور 15کيلو وات بدون صفحه نمايشگر
ATV61HD18N4کنترل دور 18/5 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD18N4Zکنترل دور 18/5 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HD22N4کنترل دور 22 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD22N4Zکنترل دور 22 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HD30N4کنترل دور 30 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD30N4Zکنترل دور 30کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HD37N4کنترل دور 37کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD45N4کنترل دور 45کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD45N4Zکنترل دور 45کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HD55N4کنترل دور 55کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD75N4کنترل دور 75 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HD90N4کنترل دور 90 کيلو وات باصفحه نمايش
ATV61HD90N4Dکنترل دور 90 کيلووات بدون چک
ATV61HU30N4Zکنترل دور 3 کيلووات با صفحه نمایش
ATV61HU40N4کنترل دور 4 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HU40N4Zکنترل دور 4 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HU55N4کنترل دور 5/5 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HU55N4Zکنترل دور 5/5 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV61HU75N4کنترل دور 7/5 کيلووات باصفحه نمايش
ATV61HU75N4Zکنترل دور 7/5 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71H075N4Zکنترل دور 7/5 کيلووات
ATV71HC11N4Dکنترل دور 110 کيلو وات بدون چک
ATV71HC13N4Dکنترل دور 132 کيلو وات بدون چک
ATV71HC16N4Dکنترل دور 160 کيلو وات بدون چک
ATV71HD11N4Zکنترل دور 11 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71HD18N4کنترل دور 18.5 کيلووات
ATV71HD30N4کنترل دور 30 کيلووات
ATV71HD45N4کنترل دور 45 کيلووات
ATV71HD75N4کنترل دور 75 کيلووات
ATV71HU22N4Zکنترل دور 22 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71HU40N4Zکنترل دور 4 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71HU55N4Zکنترل دور 5/5 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71HU75N4Zکنترل دور 7/5 کيلووات بدون صفحه نمايش
ATV71LD17N4Zکنترل دور 7/5 کیلووات مخصوص آسانسور
ATV71LD27N4Zکنترل دور 11 کیلووات مخصوص آسانسور
VW3A1101نمايشگر گرافيکي از راه دور با IP54 براي آلتيوار 71 و 61
ATV12H037M2کنترل دور 0/37 کيلووات تکفاز ATV12
ATV12H055M2کنترل دور 0.55 کيلووات تکفاز ATV12
ATV12H075M2کنترل دور 0/75 کيلووات تکفاز ATV12
ATV12HU15M2کنترل دور 1/5 کيلووات تکفاز ATV12
ATV12HU22M2کنترل دور 2.2 کيلووات تکفاز ATV12
ATV310H075N4Eکنترل دور 0/75 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU15N4Eکنترل دور 1/5 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU22N4Eکنترل دور 2.2 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU30N4Eکنترل دور 3 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU40N4Eکنترل دور 4 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU55N4Eکنترل دور 5/5 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HU75N4Eکنترل دور 7/5 کيلووات سه فاز ATV310
ATV310HD11N4Eکنترل دور 11 کيلووات سه فاز ATV310