اعضای شرکت

اعضای الکتروصنعت با مدیریت آقای ستوده با دانش فنی و چندین سال تجربه در صنعت برق و فروش تجهیزات ، همواره در راستای اجرای اهداف شرکت و خدمات رسانی هرچه بهتر به مشتریان خود فعالیت می کنند.

علی نقی
آقای علی نقی ستوده
مدیر عامل

پست الکترونیک : manager@esanat.com

آقای علی نقی ستوده
مدیر عامل
ناصر
آقای ناصر انهاری
مشاور ارشد و مدیر فروش

پست الکترونیک : Support@esanat.com

آقای ناصر انهاری
مشاور ارشد و مدیر فروش
مسعود
آقای مسعود احمدی
مهندسی فروش

پست الکترونیک : info@esanat.com

آقای مسعود احمدی
مهندسی فروش
امین
آقای امین مختاری
واحد فروش

آقای امین مختاری
واحد فروش
خانم تهمینه منبری
واحد اداری

خانم تهمینه منبری
واحد اداری
آقای حمیدرضا صفات
انباردار

آقای حمیدرضا صفات
انباردار
جواد
آقای جواد رضایی
واحد حسابداری

آقای جواد رضایی
واحد حسابداری
آقای عباس ابراهیمی
واحد انبار اصلی

آقای عباس ابراهیمی
واحد انبار اصلی