تایمر

تایمر

یکی دیگر از محصولات اتوماسیون اشنایدر تایمر های زمانی می باشد .

تایمر یا رله زمانی مجموعه کلیدی است که از یک سری کنتاکت های باز و بسته تشکیل شده است.

مکانیزم عملکرد تایمر ها بدین شکل می باشد که با وصل جریان برق به منبع تغذیه آن،

بر اساس تنظیمی که روی آن صورت گرفته و پس از مدت زمان تعیین شده عمل می کند و کنتاکت های داخلی آن تغییر وضعیت می دهند،

بدین صورت که کنتاکت های بسته آن باز و کنتاکت های باز آن بسته می شوند.

از تایمرها در طراحی مدارهای فرمانی که به زمان سنجی دارند استفاده می شود.

تایمر های الکترونیکی از لحاظ عملکرد به دسته های زیر تقسیم می شوند:

۱-  تایمر با تأخیر در وصل:

رله با تأخیر در وصل، پس از مدت معینی از آغاز تحریک شدن پایۀ تریگر، خروجی آن فعال می شود اگر پیش از سپری شدن زمان تعیین شده، تحریک قطع شود تایمر غیر فعال می شود.

۲-  تایمر با تأخیر در قطع:

در این رله ها همزمان با تحریک پایه تریگر تایمر فعال می شود که پس از قطع شدن تحریک خروجی و پس از زمان تعیین شده تیغه به حالت اولیه بر خواهد گشت.

۳- تایمر با تأخیر در قطع و وصل:

تایمر ها در زمان خاموش شدن و روشن شدن با تأخیر همراه هستند.

۴-  تایمر با تأخیر در وصل ماندگار:

تایمر های دارای تأخیر در وصل ماندگار دو پایه تریگر و بازنشانی دارند. که با تحریک تریگر و پس از گذشت زمانی تعیین شده خروجی تایمر فعال می شود و در این حالت باقی می‌ماند. برای غیر فعال شدن خروجی باید پایۀ بازنشانی را فعال کرد.

در این نوع مدارها (کنترل اتوماتیک) تایمرها وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمان معینی به عهده دارند.

تایمر اشنایدر در مختلف و با بازه های زمانی گوناگون در بازار موجود می باشد