لوازم جانبی کنترل،فرمان،سیگنال

جانبی کنترل فرمان

در فروشگاه الکتروصنعت در کنار تجهیزات کنترلی و فرمان تجهیزات جانبی نیز عرضه می گردد
تعدادی از این تجهیزات جانبی کنترل فرمان در اینجا معرفی می گردد

کنتاکت باز (سبز) ZBE101
کنتاکت بسته (قرمز) ZBE102

کلگی شاسی جرثقیل سفید XACA9411
کلگی شاسی جرثقیل مشکی XACA9412
مغزی دوسرعته شاسی جرثقیل XENG1191

سری سیگنال ZB4BV013    LED
سری سیگنال ZB4BV033    LED
سری سیگنال ZB4BV043    LED
سری سیگنال ZB4BV053    LED
سری سیگنال ZB4BV063    LED

سری سیگنال باکالیت سفید ZB5AV01
سری سیگنال باکالیت سبز ZB5AV03
سری سیگنال باکالیت قرمز ZB5AV04
سری سیگنال باکالیت زرد ZB5AV05
سری سیگنال باکالیت آبی ZB5AV06

گلویی فلزی ZB4BZ009

روکش واترپروف شاسی دوبل  ZBA710
روکش واترپروف شاسی  ZBP0

مغزی (کنتاکت) میگروسوئیچ XE2SP2151