کلید کمپکت

کلید کمپکت ( MCCB)

کلید اتوماتیک یا کلید کمپکت (Moulded Case Circuit Breaker) از جمله کلید های کندکار مورد استفاده در تابلوهای برق می باشند که برای قطع و وصل ، حفاظت جریان اضافه باز و اتصال کوتاه می باشد .

کلید کمپکت اشنایدر به دو دسته فیکس (Fix)  و قابل تنظیم (Adjustable)  تقسیم می شود.

کلید فیکس اشنایدر با نام ایزی پکت یا EZC شناخته می شود و جریان قطع آنها همواره ثابت و غیر قابل تنظیم می باشد .

کلید قابل تنظیم اشنایدر به سه خانواده NS , NSX , CVS  تقسیم می شود .

NSX در رنج جریانی از 15 آمپر تا 630 آمپر

CVS از خانواده محصولات ایزی پکت  با رنج جریانی 15 تا 630 آمپر

NS  در رنج جریانی 800 تا 1600 آمپر