کلید کمپکت

کلید کمپکت ( MCCB)

کلید اتوماتیک یا کلید کمپکت (Moulded Case Circuit Breaker) از جمله کلید های کندکار مورد استفاده در تابلوهای برق می باشند که برای قطع و وصل ، حفاظت جریان اضافه باز و اتصال کوتاه می باشد .
کلید کمپکت اشنایدر به دو دسته فیکس (Fix)  و قابل تنظیم (Adjustable)  تقسیم می شود.
کلید فیکس اشنایدر با نام ایزی پکت یا EZC شناخته می شود و جریان قطع آنها همواره ثابت و غیر قابل تنظیم می باشد .
کلید قابل تنظیم اشنایدر به سه خانواده NS , NSX , CVS  تقسیم می شود
NSX در رنج جریانی از 16 آمپر تا 630 آمپر
این کلید ها در قدرت قطع های متفاوت  25KA , 36KA , 50KA , 70KA   موجود می باشد
CVS از خانواده محصولات ایزی پکت  با رنج جریانی 16 تا 630 آمپر
NS  در رنج جریانی 800 تا 1600 آمپر قدرت قطع این کلید ها نیز متفاوت می باشد

لیست کلیدهای اتوماتیک اشنایدر مدل های  NS , NSX , CVS را در جدول زیر مشاهده فرمایید.

[table “21” not found /]