کنترل فاز

کنترل فاز تک چراغ
کنترل فاز سه چراغ
کنترل فاز پنج چراغ

کنترل فاز

در برق صنعتی از تجهیزاتی برای حفاظت مصرف کننده در مدار و تابلو برق استفاده می شود
و کنترل فاز هم یکی از این تجهیزات حفاظتی است که به صورت الکترونیکی عمل حفاظت الکترو موتور را به عهده می گیرد.
به بیان ساده تر کنترل فاز حفاظت کننده ی موتور در برابر اختلالات ولتاژ است
کنترل فاز نوع دیگری از رله و حفاظت کننده می باشد که در ابتدای مدارهای الکتریکی نصب می شود.
این رله بطور دائم از 3 فاز فیدبک می گیرد. خطاهای فاز از جمله کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ  شبکه، قطع فاز و یا جابه جایی فاز می تواند اختلالاتی را در سیستم ایجاد نماید .

و یا در مدارهای حساس به ولتاژ مشکلات جدی به سیستم وارد شود.

از اینرو لازم است رله کنترل ولتاژ را در طراحی های الکتریکی پیش بینی کرد.
رله کنترل فاز اشنایدر الکتریک در سه مدل RM35TF30 , RM17TE00 , RM17TG20 در فروشگاه الکتروصنعت عرضه می شود .

 

سِری ساخت Zelio Control
کد فنی RM35TF30
نام اختصاری RM35TF
نوع ولتاژ 220…480V
کاربرد محصول قطعی فاز، عدم توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ ، اعلام کاهش یا افزایش ولتاژ
کد فنی RM17TE00
نام اختصاری RM17TE
نوع ولتاژ 208…480V
کاربرد محصول قطعی فاز، عدم توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ
نوع اندازه گیری سه فاز
کد فنی RM17TG20
نام اختصاری RM17TG
نوع ولتاژ 183…484V
کاربرد محصول قطعی فاز، عدم توالی فاز
نوع اندازه گیری سه فاز