سنسور

سنسور

سنسور کنترل سرعت در حرکت دورانی

کاربرد سنسورهای القائی: ،

  یکی دیگر از محصولات اتوماسیون اشنایدر سنسور القایی می باشد .
سنسورهای القائی در کاربردهای وسیعی همچون اندازه گیری فاصله، تعیین سطح، اندازه گیری ضخامت و اندازه گیری ارتفاع به کار برده می شوند.
سنسورهای القائی قابلیت تشخیص فلزات ساخته شده، از آهن (Ferrous) و برنج (Brass) یا به عبارت دیگر غیر آهن (Non Ferrous) را دارند.
به طور کلی به منظور تشخیص یک جسم توسط سنسورهای القائی این جسم می بایست از فلزی ساخته شده باشد
که قابلیت شارژ جریان گردابی را داشته باشد.

   سنسورهای القائی یک از قوی ترین حسگرهای صنعتی برای عملکرد در محیط های آلوده و روغنی هستند؛

زیرا این شرایط محیطی تأثیری بر روی میدان مغناطیسی ندارد.

این نوع سنسورها برای بیش از ۲۰۰۰ سال است که در حال استفاده هستند. کاربرد اخیر سنسورهای مغناطیسی در رهیابی یا ناوبری به ثبت رسیده است. این سنسورها در مقابل مغناطیس (آهنربا) حساس بوده و از دیگر کاربردهای آن در کنترل سطوح مخازن می توان نام برد.

سنسورهای مغناطیسی از آهنربای دائمی ساخته شده اند و از جریان های AC و یا DC استفاده می کنند.
آن ها توسط میدان مغناطیسی تحت تاثیر قرار گرفته و ویژگی هایشان تغییر می کند.
سنسورهای مغناطیسی از نوع سنسور های غیرتماسی هستند و در آن ها هیچ اتصال مکانیکی میان قسمت های متحرک و قسمت های ثابت وجود ندارد. این خاصیت به افزایش طول عمر این نوع سنسورها کمک خواهد کرد.