کلید اتوماتیک NS

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک NS

کلید اتوماتیک NS اشنایدر یکی از انواع تجهیزات حفاظت الکتریکی است که جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق استفاده می شود.
این تجهیزات در صورتی که میزان جریان برق از مقدار قابل تحمل سیم ها بیشتر شود، مدار را قطع می کند.
از این رو زمانی می تواند کاربردی باشد که بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب در نظر گرفته شود.
در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نخواهد بود،
بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کند.
بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار،
جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی،اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است
و ناظرین باید توجه ویژه ای به آن در حین اجرا نمایند.

مجموعه ای از هادی ها شامل کابل، باس بار و سیم، به همراه حفاظت ها و عایق های مربوطه (در صورت نیاز تابلوها و کاورها)
باید طبق استاندارد IEC طراحی و تولید شوند که از بروز هرگونه حوادث جانی و مالی جلوگیری به عمل آید.

کلید اتوماتیک NS از خانواده کلیدهای اتوماتیک اشنایدر بوده و رنج این کلیدها از 800 آمپر تا 1600 آمپر است.

فریم این کلیدها با افزایش جریان نامی آنها بزرگ می شود.

شما می توانید برای اطلاع از کدها و مدل کلید های NSX و NS و CVS  برروی لینک زیر کلیک نمایید .

لیست

درخواست خود را ارسال نمایید

تلگرام