سلکتور سوئیچ

کلید فرمان
کلید فرمان
کلید فرمان پلاستیکی

سلکتور سوئیچ  selector switch

سلکتور سوئیچ یا کلید گردان، یک کلید قطع و وصل می باشد که در مدارات فرمان بکار می رود .
عمده استفاده این سوئیچ ها بر روی کنسول کاربری و تابلو برق می باشد.
این کلیدها با ولتاژ 220 ولت AC  و جریان 2A برای فرمان استفاده می شود .
سلکتورها معمولا 2 یا 3 حالته می باشند که یک حالت حالت صفر می باشد که خروجی ندارد.
با توجه به قابلیت نصب کنتاکت های باز و بسته در دوحالت 0 و 1 و همچنین تنوع مدل در این کلیدها ، میتوان برای کاربری های مختلف در تابلوها استفاده کرد .

سلکتور سوئیچ های اشنایدر الکتریک در مدل فلزی، باکالیت و در انواع مختلف یکطرفه یا همان دوحالته (0-1)
، دوطرفه یا همان سه حالته(0-1-2) ، استارتی ، چراغدار و سوییچ دار برای کاربردهای مختلف عرضه می گردد .

مدل های فلزی
کلید یکطرفه XB4BD21
کلید دوطرفه XB4BD33
کلید یکطرفه استارتی XB4BD41
کلید دوطرفه استارتی XB4BD53
کلید یکطرفه سوئیچ دار XB4BG21
کلید دوطرفه سوئیچ دار XB4BG33
کلید یکطرفه استارتی سوئیچ دار XB4BG61
کلید یکطرفه چراغدار XB4BK12
کلید دوطرفه چراغدار XB4BK13

مدل های باکالیت
کلید یکطرفه XB7ND21
کلید دوطرفه XB7ND33
کلید یکطرفه سوئیچ دار XB7NG21
کلید دوطرفه سوئیچ دار XB7NG33
کلید دوطرفه استارتی سوئیچ دار XB4BG73

لیست کلیدهای سلکتوری اشنایدر را از لینک زیر مشاهده نمایید