لوزام جانبی کلید کمپکت

تجهیزات و لوازم جانبی کلید کمپکت

رله شنت کمپکت (shunt trip voltage (MX :
رله شنت جهت کنترل و فرمان دادن قطع و وصل کلیدها  استفاده می شوند.
به زبان ساده تر کلیدهای حفاظتی معمولاً بصورت دستی قطع و وصل می شوند؛
ولی رله های شنت به ما این امکان را می دهد در مدارات کنترل و فرمان هم استفاده کنیم.
ساختار این رله ها یک بوبین ساده است که رله شنت در ولتاژهای  مختلفموجود می باشد.
LV429387 رله شنت کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر AC
LV429393 رله شنت کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر DC

دسته کلیدهای کمپکت rotary handle :
LV429338 دسته گردان کلید کمپکت (۱۰۰ تا ۲۵۰ آمپر)
LV432598 دسته گردان کلید کمپکت (۴۰۰ تا ۶۳۰ آمپر)

موتور کلید کمپکت Motor-mechanism:

LV429434 موتور کمپکت ۱۰۰و ۱۶۰ آمپرAC
LV429438 موتور کمپکت ۱۰۰و ۱۶۰ آمپر DC
LV431541 موتور کمپکت ۲۵۰ آمپر AC
LV431545 موتور کمپکت ۲۵۰ آمپر DC
LV432641 موتور کمپکت ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر AC

کنتاکت های کمکی، آلارم و خطا Auxiliary contact :
۲۹۴۵۰ کنتاکت کمکی کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر

کیت کشویی Plug-in base kit :
LV429289 کیت پلاگ-این ۱۰۰ تا ۲۵۰ (سه پل) NSX100-250

رله آندر ولتاژ (Undervoltage release (MN :
LV429407 رله آندر ولتاژ کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر AC