خازن و رگولاتور

کاتالوگ

خازن و رگولاتور اشنایدر

از خازن و رگولاتور در صنعت برای خنثی کردن اثر بار‌های الکتریکی سلفی و مقاومتی استفاده می شود.

موتور‌ها، ترانسها، کوره‌های القایی نمونه ای از بارهای سلفی و مقاومتی می باشند .
خاصیت سلفی باعث ایجاد توان راکتیو در شبکه برق می‌شود.

برای تولید میدان دوار در استاتور توانی که استفاده می‌شود همان توان راکتیو است.
این توان به واسطه خاصیت سلفی سیم پیچهای استاتور ایجاد و درخواست می‌شود.
اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم سلف در یک چهارم از نیم سیکل مثبت انرژی از شبکه می‌گیرد .
و در یک چهارم بعدی می‌خواهد این انرژی را به شبکه پس دهد.
یعنی سلف تمایل دارد بین خودش و شبکه برق همیشه تبادل توان وجود داشته باشد .
و این مورد زمانی که خاصیت سلفی یک کارگاه زیاد می‌شود اصلا خوب نیست.

این توان راکتیو که توسط یک کارگاه به خاطر خاصیت سلفی زیاد از شبکه برق درخواست می‌شود
یکسری مشکلات برای شبکه برق مثل افزایش جریان، افزایش تلفات و افزایش مقطع سیم‌ها و کابل‌ها را ایجاد می‌کند.

راه حلی که وجود دارد اضافه کردن خازن و رگولاتور به مدار است.
کاری که خازن انجام می‌دهد این است که خازن توان مورد نیاز سلف را تامین می‌کند.
پبه این صورت که سلف با شبکه این تبادل توان راکتیو را ندارد بلکه با خازن این تبادل توان را انجام می‌دهد.
به عملکرد خازن در این حالت اصلاح ضریب توان می‌گویند.

 از آنجا که در یک کارگاه صنعتی موتور‌ها و ترانسها به صورت مداوم خاموش و روشن می‌شوند و نیاز به مقدار خازن متفاوت است بهترین روش، روش متمرکز است.

روش متمرکز به این معنی است که دستگاهی الکترونیکی در هر لحظه توان راکتیو را محاسبه و مقدار خازن مورد نیاز به شبکه متصل شود.

این دستگاه الکترونیکی رگولاتور نام دارد .

رگولاتور بر اساس ضریب توان موجود و ضزیب توان مطلوب دستور قطع و وصل کنتاکتور‌ها را صادر کرده تا خازن‌ها وارد مدار شده و ضریب توان مطلوب حاصل شود.
خازن اشنایدر و رگولاتور اشنایدر برای اصلاح ضریب توان و کنترل دقیق آن تولید و در بازار عرضه میگردد.
کد کالانام کالا
BLRCS050A060B40خازن5 کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS063A075B40خازن6.3کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS075A090B44خازن 7/5کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS088A106B48خازن5 کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS100A120B44خازن 10کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS104A125B40خازن 10 کيلووار اشنايدر400ولت
BLRCS125A150B40خازن 12.5 کيلووار اشنايدر400ولت
BLRCS125A150B44خازن 12.5 کيلووار اشنايدر440ولت
BLRCS150A180B40خازن 15کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS150A180B44خازن 15کيلووار اشنايدر440ولت
BLRCS170A204B48خازن 15 کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS200A240B40خازن 20کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS200A240B44خازن 20کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS250A300B40خازن 25 کيلووار اشنايدر 400ولت
BLRCS250A300B44خازن 25 کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS303A364B44خازن 30کيلووار اشنايدر 440ولت
BLRCS339A407B48خازن 30 کيلووار اشنايدر 440ولت
VPL06Nرگولاتور شش پله اشنایدر
VPL12Nرگولاتوردوازده پله اشنایدر