محافظ جان

کاتالوگ

محافظ جان RCCB

کلید Residual Current Circuit Breaker  به اختصار RCCB نامیده می شود .
بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی استفاده می شود .
محافظ جان براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم می شوند .
علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق ، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر می باشند .

این دستگاه جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوزیا کلید مینیاتوری شناسایی نمی‌شوند
اما می‌توانند زمینه‌ ساز آتش‌سوزی یا برق‌ گرفتگی شوند را شناسایی و مدار را در زیر یک دهم ثانیه قطع می‌نماید.
همچنین جریان نشتی ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و به طور تصادفی دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید،
این کلیدها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که پیش از آسیب‌رسیدن به فرد مدار را قطع می‌کنند.
کلیدهای محافظ جریان نشتی اشنایدر از نوع الکترومغناطیس و با حساسیت‌های  30،  و 300 میلی آمپر
و با جریان‌های اسمی 25 تا 63 آمپر و دو پل و چهار پل تولید و قابل عرضه می باشند.
این کلیدها برای قطع مدار در برابر اضافه‌بار و اتصال‌کوتاه طراحی نشده‌اند.

براین اساس کلید RCCB با حساسیت تا ۳۰ میلی آمپر به عنوان حفاظت از جان و  حساسیت ۳۰۰ میلی آمپر
به عنوان حفاظت از تجهیزات صنعتی بکار می رود .

محافظ جان ترکیبی

محافظ جان ترکیبی RCBO

محافظ جان های ترکیبی، از مینیاتوری و محافظ جان تشکیل شده که از آنها معمولاً در مواقعی استفاده می شود
که حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه و نشتی جریان زمین در نظر باشد.
قیمت RCBO به مراتب بیشتر از نمونه های محافظ جان و کلید مینیاتوری است.
حفاظت جان ترکیبی نیز در رنج های مختلف و با حساسیت حای مختلف موجود می باشد

درخواست خود را ارسال نمایید

لیست محافظ جان و ترکیبی و سایر متعلقات را در جدول زیر مشاهده بفرمایید

کد کالانام کالا
A9R75225محافظ جان 2P 25A 300MA
A9R50225محافظ جان 2P 25A 30MA
M9R11225محافظ جان 2P 25A 30MA
A9R75240محافظ جان 2P 40A 300MA
M9R14240محافظ جان 2P 40A 300MA
A9R50240محافظ جان 2P 40A 30MA
M9R11240محافظ جان 2P 40A 30MA
A9R41263محافظ جان 2P 63A 30MA
A9R14491محافظ جان 4P 100A 300MA
A9R11491محافظ جان 4P 100A 30MA
16905محافظ جان 4P 125A 30MA
A9R50425محافظ جان 4P 25A 30MA
A9R50440محافظ جان 4P 40A 30MA
A9R75440محافظ جان 4P 40A 300MA
M9R11440محافظ جان 4P 40A 30MA
A9R44463محافظ جان 4P 63A 300MA
M9R14463محافظ جان 4P 63A 300MA
M9R11463محافظ جان 4P 63A 30MA
M9R14440محافظ جان 4P 63A 30MA
A9R75425محافظ جان 4P25A 300MA
A9D31616 محافظ جان ترکیبی 2P 16A
A9D31640 محافظ جان ترکیبی 2P 40A
A9D31625محافظ جان ترکیبی 2P 25A
A9D31632محافظ جان ترکیبی 2P 32
A9D31725
محافظ جان ترکيبي 4P 25A
A9D31732محافظ جان ترکيبي 4P 32A
A9D31740محافظ جان ترکيبي 4P 40A
A9C30811رله ضربه اي يک باز
A9C30812رله ضربه اي دو باز
A9C30815رله ضربه اي يک بازويک بسته
26924کمکي مينياتوري و محافظ جان
A9A26924کمکي مينياتوري ومحافظ جان جديد
M9R26924کمکي مينياتوري ومحافظ جان جديد
26929کمکي مينياتوري و حفاظت جان