اتوماتیک CVS

کمپکت MVS

اتوماتیک CVS

کلیدهای اتوماتیک CVS ، از گروه جدید محصولات اشنایدر به نام EASYPACT میباشد .
این کلیدهای قابل تنظیم همانند گروه NSX  بوده و جریان قطع آنها قابل تنظیم می باشد .
رنج جریان آنها از 15 تا 630 آمپر در بازار موجود می باشد.

قدرت قطع در کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از مهمترین پارامترهای کلید است
که نشان می دهد کلید تا جه جریانی را در مواجه با اتصال کوتاه تحمل می کند.
این پارامتر وابسته به ولتاژ است. کلید کمپکت اشنایدر در قدرت قطع های مختلفی تولید می شود.
حرف لاتین که بعد از رنج کلید می آید نشان دهندۀ قدرت قطع آن است.

کلید اتوماتیک یکی از انواع تجهیزات حفاظت الکتریکی است که جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق استفاده می شود.
این تجهیزات در صورتی که میزان جریان برق از مقدار قابل تحمل سیم ها بیشتر شود، مدار را قطع می کند.
از این رو زمانی می تواند کاربردی باشد که بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب در نظر گرفته شود.
در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نخواهد بود،
بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کند.
بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار، جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی،
اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است
و ناظرین باید توجه ویژه ای به آن در حین اجرا نمایند.

شما می توانید برای اطلاع از کدها و مدل کلید های NSX و NS و CVS  برروی لینک زیر کلیک نمایید