خازن اشنایدر

کاتالوگ
خازن اشنایدر
خازن اشنایدر

خازن اشنایدر EasyCan

شرکت اشنایدر الکتریک خازنهای اصلاح ضریب قدرت خود را با نام تجاری Easycan تولید و در بازار عرضه کرده است.
که در جهت جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت در شبکه های توزیع فشار ضعیف بکار برده می شوند.
به علت وجود بارهای سلفی در شبکه بردار جریان از بردار ولتاژ عقب‌تر است(پس فاز نسبت به ولتاژ)
و تنها قدرت مؤثر انتقال یافته در محل مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت ضریب توان برابر نسبت قدرت مؤثر به قدرت ظاهری مدار می‌باشد.
ضریب توان پائین اثرات نامطلوبی روی دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی می‌گذارد.
اثرات نامطلوب ضریب توان پائین را می توان با بکاربردن خازن و رگولاتور اشنایدر کنترل و جبران نمود.
در دو ولتاژ 400 و 440 ولت و در توان های 5 تا 30 کیلووار قابل عرضه می باشد .