کنتاکتور

کنتاکتور سری D

کنتاکتور ( Contactor)

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کنتاکتور شباهت زیادی به رله دارد، با این تفاوت که کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا به کار می‌رود.
یک کنتاکتور با مداری کنترل می‌شود که سطح قدرت خیلی کمتری از مدار مورد کلیدزنی دارد.
برخلاف یک مدارشکن قدرت یک کنتاکتور برای قطع یک جریان اتصال کوتاه استفاده نمی‌شود.
کنتاکتور اشنایدر در آمپرها و اندازه‌های مختلفی موجودند.

کنتاکتورها برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از
الکتروموتورها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شوند.
کنتاکتور اشنایدر در تیپ های D , F , E و خازنی  برای کاربرد های گوناگون تولید و در بازار عرضه می گردد .

کنتاکتور سری D که از رنج 9 آمپر تا 150 آمپر با ولتاژ بوبین 24 و 48 و 110 و 220 و 380 مختلف AC  و DC
کنتاکتور سری F که از رنج 115 آمپر تا 800 آمپر با ولتاژهای بوبین مختلف
کنتاکتور سری E از رنج جریانی 9 آمپر تا 400 آمپر با ولتاژهای بوبین متفاوت
کنتاکتور خازنی از رنج 12.5 کیلووار تا 60 کیلووار
مینی کنتاکتورها در جریان های 6 و 9 و 12 و 16 آمپر و کنتاکتورهای فرمان در مدل ها و بوبین های مختلف

مزایای کنتاکتور

۱-رفع خطای ناشی از راه اندازی مجدد ماشین(دستگاه) در مواقع خاموشی
۲-امکان فرمان از چند محل به صورت اتوماتیک
۳-دارای حفاظت بیشتر و اقتصادی تر و ایمن تر
۴-عمر بیشتر نسبت به کلید ساده

جریان های کنتاکتور

جریان دایمی (ith2):جریانی که تیغه های کنتاکتور می توانند به طور دایم تحمل کنند.
جریان هفتگی (ith1):جریانی که تیغه های کنتاکتور می توانند برای یک هفته قطع و وصل تحمل کنند.
جریان هشت ساعتی(ith):جریانی که تیغه های کنتاکتور میتوانند در یک شیفت کاری تحمل کنند.

لیست کنتاکتور ها ، بی متال و سایر متعلقات را در جدول زیر مشاهده بفرمایید

CA2KN22B7کنتاکتور فرمان ميني 2باز 2بسته24ولت
CA2KN22M7کنتاکتور فرمان ميني 2باز 2بسته220
CA2KN40M7کنتاکتور فرمان ميني 4باز220
CA3KN22BDکنتاکتورفرمان 2باز 2بسته24VDC
CAD32B7کنتاکتور فرمان CAD32B7
CAD32BDکنتاکتور فرمان CAD32BD
CAD32E7کنتاکتور فرمان CAD32E7
CAD32EDکنتاکتور فرمان CAD32ED
CAD32F7کنتاکتور فرمان CAD32F7
CAD32FDکنتاکتور فرمان CAD32FD
CAD32M7کنتاکتور فرمان CAD32M7
CAD32Q7کنتاکتور فرمان CAD32Q7
CAD50B7کنتاکتور فرمان CAD50B7
CAD50BDکنتاکتور فرمان CAD50BD
CAD50E7کنتاکتور فرمان CAD50E7
CAD50EDکنتاکتور فرمان CAD50ED
CAD50F7کنتاکتور فرمان CAD50F7
CAD50FDکنتاکتور فرمان CAD50FD
CAD50M7کنتاکتور فرمان CAD50M7
CAD50Q7کنتاکتور فرمان CAD50Q7
LA1KN04کمکيي 4بسته ميني
LA1KN11کمکي 1باز 1بسته ميني
LA1KN13کمکي 1باز 3بسته ميني
LA1KN20کمکي 2باز ميني
LA1KN22کمکي 2باز 2بسته ميني
LA1KN31کمکي 3باز 1بسته ميني
LA1KN40کمکي 4باز ميني
LA5F400803پلاتين کنتاکور 330 و 400 آمپر
LA5F500803پلاتين کنتاکتور 500 آمپر
LA5F630803پلاتين کنتاکتور 630 آمپر
LA5FF431پلاتين کنتاکتور 115و 150 آمپر
LA5FG431پلاتين کنتاکتور 185 و 225 آمپر
LA5FH431پلاتين کنتاکتور 265 آمپر
LA6DK10BLAD6K10Bقفل کمکي لچ
LA6DK10Mقفل کمکي لچLA6DK10M
LA7D3064رابط بيمتال LA7D3064
LA9D11502قفل کنتاکتور D115 و D150
LA9D4002قفل کنتاکتور D40 الي D95
LA9D8002قفل اينترلاک D80..D95
LA9FF970قفل کنتاکتورF115
LA9FG970قفل کنتاکتور F185-F225
LA9FJ970قفل کنتاکتور F265تاF500
LA9FL970قفل کنتاکتور F630&F800
LAD4RCUنويزگير LAD4RCU
LAD7B106رابط بيمتال کوچک
LAD8N11کمکي جانبي کنتاکتور 1باز 1بسته
LAD8N20کمکي جانبي کنتاکتور 2 باز
LAD96560رابط بيمتال بزرگ جديد
LAD9R1قفل کنتاکتورD09تاD32
LAD9R3قفل کنتاکتور جديد- D40A
LADN02کمکي کنتاکتور 2 بسته
LADN04کمکي کنتاکتور 4 بسته
LADN11کمکي کنتاکتور 1 باز 1 بسته
LADN13کمکي کنتاکتور 1 باز 3 بسته
LADN20کمکي کنتاکتور 2 باز
LADN22کمکي کنتاکتور 2 باز 2 بسته
LADN31کمکي کنتاکتور 3 باز 1 بسته
LADN40کمکي کنتاکتور 4 باز
LADR0تايمر تاخير در قطع 3 ثانيه
LADR2تايمر تاخير در قطع 30 ثانيه
LADR4تايمر تاخير در قطع 180 ثانيه
LADS2تايمر تاخير در وصل 30 ثانيه قرمز
LADT0تايمر تاخير در وصل 3 ثانيه
LADT2تايمر تاخير در وصل 30 ثانيه
LADT4تايمر تاخير در وصل 180 ثانيه
LAEN11کمکي 1 باز 1 بسته کنتاکتور سری E
LAEN22کمکي 2 باز 2 بسته کنتاکتور سری E
LC1D09B7کنتاکتور 9 آمپر AC/24V
LC1D09BDکنتاکتور 9 آمپر DC/24V
LC1D09E7کنتاکتور 9 آمپر AC/48V
LC1D09F7کنتاکتور 9 آمپر AC/110V
LC1D09FDکنتاکتور 9 آمپر DC/110V
LC1D09M7کنتاکتور 9 آمپر AC/220V
LC1D09Q7کنتاکتور 9 آمپر AC-380V
LC1D115B7کنتاکتور 115 آمپر AC/24V
LC1D115F7کنتاکتور 115 آمپر AC/110V
LC1D115M7کنتاکتور 115 آمپر AC/220V
LC1D115Q5کنتاکتور 115 آمپر AC/380V
LC1D128B7کنتاکتور 12 آمپر 2 باز 2 بستهAC/24V
LC1D128E7کنتاکتور 12 آمپر 2 باز 2 بستهAC/48V
LC1D128F7کنتاکتور 12 آمپر 2 باز 2 بستهAC/110V
LC1D128M7کنتاکتور 12 آمپر 2 باز 2 بستهAC/220V
LC1D12B7کنتاکتور 12 آمپر AC/24V
LC1D12BDکنتاکتور 12 آمپر DC/24V
LC1D12E7کنتاکتور 12 آمپر AC/48V
LC1D12F7کنتاکتور 12 آمپر AC/110V
LC1D12FDکنتاکتور 12 آمپر DC/110V
LC1D12M7کنتاکتور 12 آمپر DC/220V
LC1D12Q7کنتاکتور 12 آمپر AC/380V
LC1D150B7کنتاکتور 150 آمپر AC/24V
LC1D150E7کنتاکتور 150 آمپر AC/48V
LC1D150F7کنتاکتور 150 آمپر AC/110V
LC1D150M7کنتاکتور 150 آمپر AC/220V
LC1D150Q7کنتاکتور 150 آمپر AC/380V
LC1D188B7کنتاکتور 18 آمپر 2 باز 2 بستهAC/24V
LC1D188E7کنتاکتور 18 آمپر 2 باز 2 بستهAC/48V
LC1D188F7کنتاکتور 18 آمپر 2 باز 2 بسته AC/110V
LC1D188M7کنتاکتور 18 آمپر 2 باز 2 بسته AC/220V
LC1D188Q7کنتاکتور 18 آمپر 2 باز 2 بسته AC/380V
LC1D18B7کنتاکتور 18 آمپر AC/24V
LC1D18BDکنتاکتور 18 آمپر DC/24V
LC1D18E7کنتاکتور 18 آمپر AC/48V
LC1D18F7کنتاکتور 18 آمپر AC/110V
LC1D18FDکنتاکتور 18 آمپر DC/110V
LC1D18M7کنتاکتور 18 آمپر DC/220V
LC1D18Q7کنتاکتور 18 آمپر AC/380V
LC1D258E7کنتاکتور 25 آمپر 2 باز 2 بسته AC/48V
LC1D258F7کنتاکتور 25 آمپر 2 باز 2 بسته AC/110V
LC1D258M7کنتاکتور 25 آمپر 2 باز 2 بسته AC/220V
LC1D258Q7کنتاکتور 25 آمپر 2 باز 2 بسته AC/380V
LC1D25B7کنتاکتور 25 آمپر AC/24V
LC1D25BDکنتاکتور 25 آمپر DC/24V
LC1D25E7کنتاکتور 25 آمپر AC/48V
LC1D25F7کنتاکتور 25 آمپر AC/110V
LC1D25FDکنتاکتور 25 آمپر DC/110V
LC1D25M7کنتاکتور 25 آمپر DC/2200V
LC1D25Q7کنتاکتور 25 آمپر AC/380V
LC1D32B7کنتاکتور 32 آمپر AC/24V
LC1D32BDکنتاکتور 32 آمپر DC/24V
LC1D32E7کنتاکتور 32 آمپر AC/48V
LC1D32F7کنتاکتور 32 آمپر AC/110V
LC1D32FDکنتاکتور 32 آمپر DC/110V
LC1D32M7کنتاکتور 32 آمپر DC/220V
LC1D32Q7کنتاکتور 32 آمپر AC-380V
LC1D40008B7کنتاکتور 40 آمپر 2 باز 2 بستهAC/24V
LC1D40008E7کنتاکتور 40 آمپر 2 باز 2 بستهAC/48V
LC1D40008F7کنتاکتور 40 آمپر 2 باز 2 بستهAC/110V
LC1D40008M7کنتاکتور 40 آمپر 2 باز 2 بستهAC/380V
LC1D40AB7کنتاکتور 40 آمپر AC/24V
LC1D40ABDکنتاکتور 40 آمپر DC/24V
LC1D40AE7کنتاکتور 40 آمپر AC/48V
LC1D40AF7کنتاکتور 40 آمپر AC/110V
LC1D40AFDکنتاکتور 40 آمپر DC/110V
LC1D40AM7کنتاکتور 40 آمپر AC/220V
LC1D40AQ7کنتاکتور 40 آمپر AC/380V
LC1D50AB7کنتاکتور 50 آمپر AC/24V
LC1D50ABDکنتاکتور 50 آمپر DC/24V
LC1D50AE7کنتاکتور 50 آمپر AC/48V
LC1D50AF7کنتاکتور 50 آمپر AC/110V
LC1D50AFDکنتاکتور 50 آمپر DC/110V
LC1D50AM7کنتاکتور 50 آمپر AC/220V
LC1D50AQ7کنتاکتور 50 آمپر AC/380V
LC1D65008B7کنتاکتور 65 آمپر 2 باز 2 بستهAC/24V
LC1D65008E7کنتاکتور 65 آمپر 2 باز 2 بستهAC/48V
LC1D65008F7کنتاکتور 65 آمپر 2 باز 2 بستهAC/110V
LC1D65008M5کنتاکتور 65 آمپر 2 باز 2 بستهAC/220V
LC1D65008M7کنتاکتور 65 آمپر 2 باز 2 بستهAC/220V
LC1D65AB7کنتاکتور 65 آمپر AC/24V
LC1D65ABDکنتاکتور 65 آمپر DC/24V
LC1D65AE7کنتاکتور 65 آمپر AC/48V
LC1D65AF7کنتاکتور 65 آمپر AC/110V
LC1D65AFDکنتاکتور 65 آمپر DC/110V
LC1D65AM7کنتاکتور 65 آمپر AC/220V
LC1D65AQ7کنتاکتور 65 آمپر AC/380V
LC1D80004E7کنتاکتور 80 آمپر 4 باز AC/48V
LC1D80004F7کنتاکتور 80 آمپر 4 باز AC/110V
LC1D80004M7کنتاکتور 80 آمپر 4 باز AC/220V
LC1D80008B7کنتاکتور 80 آمپر 2 باز 2 بستهAC/24V
LC1D80008E7کنتاکتور 80 آمپر 2 باز 2 بستهAC/48V
LC1D80008F7کنتاکتور 80 آمپر 2 باز 2 بستهAC/110V
LC1D80008M7کنتاکتور 80 آمپر 2 باز 2 بستهAC/220V
LC1D80B7کنتاکتور 80 آمپر AC/24V
LC1D80BDکنتاکتور 80 آمپر DC/24V
LC1D80E7کنتاکتور 80 آمپر AC/48V
LC1D80F7کنتاکتور 80 آمپر AC/110V
LC1D80FDکنتاکتور 80 آمپر DC/110V
LC1D80M7کنتاکتور 80 آمپر AC/220V
LC1D80Q7کنتاکتور 80 آمپر AC/380V
LC1D95B7کنتاکتور 95 آمپر AC/24V
LC1D95BDکنتاکتور 95 آمپر DC/24V
LC1D95E7کنتاکتور 95 آمپر AC/48V
LC1D95F7کنتاکتور 95 آمپر AC/110V
LC1D95FDکنتاکتور 95 آمپرDC/110V
LC1D95M7کنتاکتور 95 آمپر AC/220V
LC1D95Q7کنتاکتور 95 آمپر AC/380V
LC1DFKM7کنتاکتور خازني 12.5 کيلووار جديد
LC1DGKM7کنتاکتور خازني 17 کيلووار جديد
LC1DMKM7کنتاکتور خازني 25 کيلووار جديد
LC1DPK12M7کنتاکتور خازني 34 کيلووار
LC1DT20M7کنتاکتور 9A قدرت 4 بازAC/220V
LC1DT25B7کنتاکتور 12A قدرت 4 بازAC/24V
LC1DT25E7کنتاکتور 12A قدرت 4 بازAC/48V
LC1DT25F7کنتاکتور 12A قدرت 4 بازAC/110V
LC1DT25M7کنتاکتور 12A قدرت 4 بازAC/220V
LC1DT40B7کنتاکتور 25A قدرت 4 بازAC/24V
LC1DT40E7کنتاکتور 25A قدرت 4 بازAC48V
LC1DT40F7کنتاکتور 25A قدرت 4 بازAC/110V
LC1DT40M7کنتاکتور 25A قدرت 4 بازAC/220V
LC1DT40Q7کنتاکتور 25A قدرت 4 بازAC/380V
LC1DT60AB7کنتاکتور 40A قدرت 4 بازAC/24V
LC1DT60AE7کنتاکتور 40A قدرت 4 بازAC/48V
LC1DT60AF7کنتاکتور 40A قدرت 4 بازAC/110V
LC1DT60AM7کنتاکتور 40A قدرت 4 بازAC/220V
LC1DT60AQ7کنتاکتور 40A قدرت 4 بازAC/380V
LC1DT80AB7کنتاکتور 60A قدرت 4 بازAC/24V
LC1DT80AE7کنتاکتور 60A قدرت 4 بازAC/48V
LC1DT80AF7کنتاکتور 60A قدرت 4 بازAC/110V
LC1DT80AM7کنتاکتور 60A قدرت 4 بازAC/220V
LC1DT80AQ7کنتاکتور 60A قدرت 4 بازAC/380V
LC1DWK12M7کنتاکتور خازني 60 کيلووار
LC1E0910B7کنتاکتور9آمپرتيپAC/24V--E
LC1E0910E7کنتاکتور9آمپرتيپAC/48V--E
LC1E0910F7کنتاکتور9آمپرتيپAC/110V--E
LC1E0910M5کنتاکتور9آمپرتيپAC/220V--E
LC1E0910Q7کنتاکتور9آمپرتيپAC/380V--E
LC1E120M5کنتاکتور120آمپرتيپE
LC1E1210B7کنتاکتور12آمپرتيپAC/24V--E
LC1E1210E7کنتاکتور12آمپرتيپAC/48V--E
LC1E1210F7کنتاکتور12آمپرتيپAC/110V--E
LC1E1210M5کنتاکتور12آمپرتيپAC/220V--E
LC1E1210M7کنتاکتور12آمپرتيپAC/220V--E
LC1E1210Q7کنتاکتور12آمپرتيپAC/380V--E
LC1E160M5کنتاکتور160آمپرتيپE
LC1E1810B5کنتاکتور18آمپرتيپAC/24V--E
LC1E1810E5کنتاکتور18آمپرتيپAC/48V--E
LC1E1810F5کنتاکتور18آمپرتيپAC/110V--E
LC1E1810M5کنتاکتو18آمپرتيپAC/220V--E
LC1E1810Q7کنتاکتو18آمپرتيپAC/380V--E
LC1E200M5کنتاکتور200آمپرتيپE
LC1E250M5کنتاکتور250آمپرتيپE
LC1E2510B7کنتاکتور25آمپرتيپAC/24V--E
LC1E2510E7کنتاکتور25آمپرتيپAC/48V--E
LC1E2510F7کنتاکتور25آمپرتيپAC/110V--E
LC1E2510M5کنتاکتور25آمپرتيپAC/220V--E
LC1E2510Q7کنتاکتور25آمپرتيپAC/380V--E
LC1E3210B5کنتاکتور32آمپرتيپAC/24V--E
LC1E3210E5کنتاکتور32آمپرتيپAC/48V--E
LC1E3210F5کنتاکتور32آمپرتيپAC/110V--E
LC1E3210M5کنتاکتور32آمپرتيپAC/220V--E
LC1E3210M7کنتاکتور32آمپرتيپAC/220V--E
LC1E400M7کنتاکتور400آمپرتيپE
LC1E40M5کنتاکتور40آمپرتيپE
LC1E50M5کنتاکتور50آمپرتيپE
LC1E65M5کنتاکتور65آمپرتيپE
LC1E80M5کنتاکتور80آمپرتيپE
LC1E95M5کنتاکتور95آمپرتيپE
LC1F115BDکنتاکتور F115بوبین DC/24V
LC1F115F7کنتاکتور F115بوبین AC/110V
LC1F115M5کنتاکتور F115بوبین AC/220V
LC1F115M7کنتاکتور F115بوبین AC/220V
LC1F115Q7کنتاکتور F115بوبین AC/380V
LC1F150BDکنتاکتور F150بوبین DC/24V
LC1F150F7کنتاکتور F150بوبین AC/110V
LC1F150M7کنتاکتور F150بوبین AC/220V
LC1F185B7کنتاکتوF185بوبین AC/24V
LC1F185BDکنتاکتور F185بوبین DC/24V
LC1F185F7کنتاکتوF185بوبین AC/110V
LC1F185FDکنتاکتور F185بوبین DC/110V
LC1F185M7کنتاکتوF185بوبین AC/220V
LC1F185Q7کنتاکتوF185بوبین AC/380V
LC1F225BDکنتاکتور F225بوبین DC/24V
LC1F225F7کنتاکتوF225بوبین AC/110V
LC1F225FDکنتاکتور F225بوبین DC/110V
LC1F225M5کنتاکتوF225بوبین AC/220V
LC1F225M7کنتاکتوF225بوبین AC/220V
LC1F225QکنتاکتوF225بوبین AC/380V
LC1F265BDکنتاکتور F265بوبین DC/24V
LC1F265F7کنتاکتوF265بوبین AC/110V
LC1F265M7کنتاکتوF265بوبین AC/220V
LC1F265Q7کنتاکتوF265بوبین AC/380V
LC1F330BDکنتاکتور F330بوبین DC/24V
LC1F330F7کنتاکتوF330بوبین AC/110V
LC1F330FDکنتاکتور F330بوبین DC/110V
LC1F330M7کنتاکتوF330بوبین AC/220V
LC1F330Q7کنتاکتوF330بوبین AC/380V
LC1F400BDکنتاکتور F400بوبین DC/24V
LC1F400F7کنتاکتوF400بوبین AC/110V
LC1F400M7کنتاکتوF400بوبین AC/220V
LC1F400Q7کنتاکتوF400بوبین AC/380V
LC1F500F7کنتاکتوF500بوبین AC/110V
LC1F500M7کنتاکتوF500بوبین AC/220V
LC1F630F7کنتاکتوF630بوبین AC/110V
LC1F630M7کنتاکتوF630بوبین AC/220V
LC1F800MWکنتاکتوF800بوبین AC/220V
LC1K0610B7مینی کنتاکتور 6 امپرAC/24V
LC1K0610F7مینی کنتاکتور 6 امپرAC/110V
LC1K0610M7مینی کنتاکتور 6 امپرAC/220V
LC1K0901M7ميني کنتاکتور 9آمپرAC/220V
LC1K0910B7ميني کنتاکتور9آمپرAC/24V
LC1K0910Eميني کنتاکتور9آمپرAC/48V
LC1K0910M7ميني کنتاکتور9آمپرAC/220V
LC1K1201M7ميني کنتاکتور 12آمپر AC/220V
LC1K1210B7ميني کنتاکتور12آمپرAC/24V
LC1K1210M7ميني کنتاکتور12آمپرAC/220V
LC1K1601M7ميني کنتاکتور 16آمپرAC/220V
LC1K1610M7ميني کنتاکتور16آمپرAC/220V
LP1K0601BDمینی کنتاکتور 6 امپرDC/24V
LP1K0610BDمینی کنتاکتور 6 امپرDC/24V
LP1K0910BDمینی کنتاکتور 9 امپرDC/24V
LP1K1210BDمینی کنتاکتور 12 امپرDC/24V
LR2D1301بيمتال 0.16 - 0.1 قديم
LR2D1304بيمتال 0/63 - 0/40 قديم
LR2D1305بيمتال0/63 - 1 آمپر
LR2D1306بيمتال 1.6 - 1 قديم
LR2D1307بيمتال 2/5 - 1/6 قديم
LR2D1308بيمتال 4 - 2/5 قديم
LR2D1310بيمتال 6 - 4 قديم
LR2D1312بيمتال 8 - 5.5 قديم
LR2D1314بيمتال 10 - 7 قديم
LR2D1316بيمتال 13 - 9 قديم
LR2D1321بيمتال 18 - 12 قديم
LR2D1322بيمتال 25 - 17 قديم
LR2K0301بيمتال 0/11 - 0/16 آمپر
LR2K0302بيمتال0/23 - 0/16 آمپر
LR2K0303بيمتال0/36 - 0/23 آمپر
LR2K0304بيمتال0/54 - 0/36 آمپر
LR2K0305بيمتال 0.8 - 0.54 آمپر
LR2K0306بيمتال 1.2 - 0.8 آمپر
LR2K0307بيمتال 1.8 - 1.2 آمپر
LR2K0308بيمتال 2.6 - 1.8 آمپر
LR2K0310بيمتال 3.7 - 2.6 آمپر
LR2K0312بيمتال 5.5 - 3.7 آمپر
LR2K0314بيمتال 8 - 5.5 آمپر
LR9D5367بيمتال 100 - 60 آمپر تيپ D
LR9D5369بيمتال 150 - 90 آمپر تيپ D
LR9F5367بيمتال 100 - 60 آمپر تيپ F
LR9F5369بيمتال 150 - 90 آمپر تيپ F
LR9F5371بيمتال 220 - 132 آمپر
LR9F7375بيمتال 330 - 220 آمپر
LR9F7379بيمتال 500 - 300 آمپر
LR9F7381بيمتال 630 - 380 آمپر
LRD02بيمتال 0.25 - 0.16 آمپر
LRD03بيمتال 0.25 - 0.4 آمپر
LRD04بيمتال 0.63 - 0.4 آمپر
LRD05بيمتال 1 - 0.63 آمپر
LRD06بيمتال 1.6 - 1 آمپر
LRD07بيمتال 2.5 - 1.6 آمپر
LRD08بيمتال 4 - 2.5 آمپر
LRD10بيمتال 6 - 4 آمپر
LRD12بيمتال 8 - 5.5 آمپر
LRD14بيمتال 10 - 7 آمپر
LRD16بيمتال 13 - 9 آمپر
LRD21بيمتال 18 - 12 آمپر
LRD22بيمتال 24 - 16 آمپر
LRD32بيمتال 32 - 23 آمپر کوچک
LRD325بيمتال 25 - 17 آمپر بزرگ جديد
LRD332بيمتال 32 - 23 آمپربزرگ جديد
LRD3322بيمتال 25 - 17 آمپر بزرگ قديم
LRD3353بيمتال 32 - 23 آمپر بزرگ قديم
LRD3355بيمتال 40 - 30 آمپر قديم
LRD3357بيمتال 50 - 37 آمپر قديم
LRD3359بيمتال 65 - 48 آمپر قديم
LRD3361بيمتال 70 - 55 آمپر
LRD3363بيمتال 80 - 63 آمپر
LRD3365بيمتال 104 - 80 آمپر
LRD340بيمتال 40 - 30 آمپربزرگ جديد
LRD35بيمتال 38 - 30 آمپر کوچک
LRD350بيمتال 50 - 37 آمپربزرگ جديد
LRD365بيمتال 65 - 48 آمپر بزرگ جديد
LRD4365بيمتال 104-80جهت کنتاکتور D115-150
LRD4367بيمتال 120 - 95 آمپر
LRD4369بيمتال 140 - 110 آمپر
LRE05بيمتال 06-1تيپ E
LRE06بيمتال-1-1.6تيپ E
LRE07بيمتال-1.6-2.5تيپ E
LRE08بيمتال-2.5-4تيپ E
LRE10بيمتال 4-6 تيپ E
LRE12بيمتال 5.5-8 تيپ E
LRE14بيمتال-7-10تيپ E
LRE16بيمتال-9-13تيپ E
LRE21بيمتال13-18تيپ E
LRE22بيمتال17-23تيپ E
LRE32بيمتال23-32تيپ Eکوچک
LRE322بيمتال17-25تيپ Eبزرگ
LRE35بيمتال30-38تيپ E کوچک
LRE353بيمتال23-32تيپ E بزرگ
LRE355بيمتال30-40تيپ E بزرگ
LRE359بيمتال-48-65تيپ E بزرگ
LRE361بيمتال55-70تيپ E بزرگ
LRE363بيمتال63-80تيپ E بزرگ
LRE483بيمتال124-198تيپEبزرگ
LRE484بيمتال124-238تيپEبزرگ
LX1D8B7بوبين 24 ولت کنتاکتور D115 و D150
LX1D8E7بوبين48Vکنتاکتور D115 و D150
LX1D8F7بوبين110Vکنتاکتور D115 و D150
LX1D8M5بوبين220Vکنتاکتور D115 و D150بدون کيت
LX1D8M7بوبين220Vکنتاکتور D115 و D150با کيت
LX1D8Q5بوبين380Vکنتاکتور D115 و D150با کيت
LX1FF024بوبين 24AC ولت F115 و F150
LX1FF110بوبين 110AC ولت F115 و F150
LX1FF220بوبين 220AC ولت F115 و F150
LX1FF380بوبين 380AC ولت F115 و F150
LX1FG024بوبين 24AC ولت F185 و F225
LX1FG110بوبين 110AC ولت F185 و F225
LX1FG220بوبين 220AC ولت F185 و F225
LX1FG380بوبين 380AC ولت F185 و F225
LX1FH1102بوبين 110AC ولت F265 و F330
LX1FH2202بوبين 220AC ولت F265 و F330
LX1FH3802بوبين 380AC ولت F265 و F330
LX1FJ110بوبين 110AC ولت F400
LX1FJ220بوبين 220AC ولت F400
LX1FK110بوبين 110AC ولت F500
LX1FK220بوبين 220AC ولت F500
LX1FK380بوبين 380AC ولت F500
LX1FL110بوبين 110AC ولت F630
LX1FL220بوبين 220AC ولت F630
LX4D6FDبوبين 110DCولت D40 تا D65 قدیم
LX4FF024بوبين 24DCولت F115
LX4FF110بوبين 110DCولت F115
LX4FG024بوبين 24DCولت F185
LX4FG220بوبين 220DCولت F185
LX4FH024بوبين 24DCولت F265
LX4FH110بوبين 110DCولت F265
LXD3B7بوبين 24 ولت D40 جديد
LXD3E7بوبين 48 ولت D40 جديد
LXD3F7بوبين 110 ولت D40 جديد
LXD3M7بوبين 220 ولت D40 جديد
LXD3Q7بوبین 380 ولت D40 جدید