رله حفاظتی

رله سپم

رله حفاظتی سپم

SEPAM PROTECTION RELAYS

رله حفاظتی : تاسیسات و ادوات الکتریکی ممکن است بر اثر نقص عایق بندی، ضعف استقامت الکتریکی و دینامیکی ناشی از فشارهای ضربه ای،
بالا رفتن دما و حرارت و غیره دچار نقص شده و سبب قطع شبکه تغذیه کننده انرژی الکتریکی و گسترش و انتقال نقص به سایر ادوات شوند.

برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی از این رله ها استفاده می شود.
ترانس های ولتاز و جریان در مسیر کابلهای ورودی و خروجی قرار میگیرند
و رله ها  مقدار ولتاز و جریان را لحظه از این ترانس ها میخوانند و بر اساس تنظیمات تعریف شده عکس العمل مناسب را انجام میدهند .
در بعضی موارد فقط خطا را نشان میدهند و در بعضی از موارد بریکر را قطع می کنند.
اکثر رله های حفاظتی قابلیت کنترل از راه دور و ارسال اطلاعات به یک دستگاه و یا سرور مرکزی را  برای پیاده سازی دیسپاچینگ دارند.
انچه برای انتخاب یک سپم مهم است پارامترهای زیر می باشد :
– سرعت عملکرد : میانگین زمانی بین تشخیص خطا و نشان دادن عکس العمل مناسب از سمت سپم
– حساسیت : حداقل جریانی که رله نسبت به آن واکنش دارد
– پایداری : عکس العمل درست رله حفاظتی در برابر کلیه خطاهای رخ داده در محدوده حفاظتی آن
– تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : تشخیص درست قسمت معیوب و جداسازی آن از شبکه

یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت اشنایدر الکتریک رله سپم می باشد .

فروشگاه الکتروصنعت انواع رله سپم اشنایدر را عرضه می نماید

لیست رله های حفاظتی سپم به همراه متعلقات

کد کالانام کالا
59642پورت RS485 دو سيم رله سپم ACE949-2
59651MES114E
59630CT CONNECTOR کانکتور سپم
59632قطعه سپم B20
59660ماژول سپم L= 0.6 m CCA770
59663پورت اتصال 3 متري سپمCCA612
59664کابل ارتباطي رله سپم
59670پليت نصب مونيتور سپم
59715MES120
B21رله سپم SEPAM B21A
B83رله سپم SEPAMB83A
G40رله سپم SEPAMG40A
M20رله سپم SEPAM M20A
M40رله سپم SEPAM M40A
M41رله سپم SEPAM M41A
M81رله سپم SEPAM M81A
M87رله سپم SEPAM M87A
MES114-59646MES114-59646
MET148-59641سنسور ماژول سپم MET148 - 2
S20رله سپم SEPAM S20A
S40رله سپم SEPAM S40A
S41SEPAM S41A رله سپم
S42رله سپم SEPAM S42A
S80رله سپم SEPAM S80A
S81رله سپم SEPAM S81A
SEPAM REL59803سپم SEPAM 10B42A
SEPAM REL59805سپم SEPAM 10B41E
SEPAM REL59806سپم SEPAM 10B 42E
SEPAM REL59811سپم SEPAM 10A41E
T20رله سپم SEPAM T20A
T40رله سپم SEPAM T40A
T42رله سپم SEPAM T42A
T81رله سپم SEPAM T81A
T87رله سپم SEPAM T87A
CSH120-59635ترانس حلقوي سپم CSH 120
CSH200-59636ترانس حلقوي سپم CSH 200
CSH30-59634ترانس حلقوي سپم CSH 30