رله حفاظتی

رله سپم

رله حفاظتی

SEPAM PROTECTION RELAYS

تاسیسات و ادوات الکتریکی ممکن است بر اثر نقص عایق بندی، ضعف استقامت الکتریکی و دینامیکی ناشی از فشارهای ضربه ای،

بالا رفتن دما و حرارت و غیره دچار نقص شده و سبب قطع شبکه تغذیه کننده انرژی الکتریکی و گسترش و انتقال نقص به سایر ادوات شوند.

برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی رله های حفاظتی طراحی شده اند.
ترانس های ولتاز و جریان در مسیر کابلهای ورودی و خروجی قرار میگیرند
و رله ها  مقدار ولتاز و جریان را لحظه از این ترانس ها میخوانند و بر اساس تنظیمات تعریف شده عکس العمل مناسب را انجام میدهند .
در بعضی موارد فقط خطا را نشان میدهند و در بعضی از موارد بریکر را قطع می کنند.
اکثر رله های حفاظتی قابلیت کنترل از راه دور و ارسال اطلاعات به یک دستگاه و یا سرور مرکزی را  برای پیاده سازی دیسپاچینگ دارند.
انچه برای انتخاب یک رله حفاظتی مهم است پارامترهای زیر می باشد :
– سرعت عملکرد : میانگین زمانی بین تشخیص خطا و نشان دادن عکس العمل مناسب از سمت رله حفاظتی
– حساسیت : حداقل جریانی که رله نسبت به آن واکنش دارد
– پایداری : عکس العمل درست رله حفاظتی در برابر کلیه خطاهای رخ داده در محدوده حفاظتی آن
– تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : تشخیص درست قسمت معیوب و جداسازی آن از شبکه

یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت اشنایدر الکتریک رله های حفاظتی با نام تجاری رله سپم می باشد .

فروشگاه الکتروصنعت انواع رله سپم اشنایدر را عرضه می نماید