رله ضربه ای

کاتالوگ
رله ضربه ای

رله ضربه‌ای (Impuls Relays )

برای راه پله ها و محل هایی که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و روشن شود مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال چراغ راه پله در مجتمع های مسکونی را می خواهیم از چند نقطه خاموش و روشن کنیم.
البته برای این کار رله تایمر دار هم وجود دارد اما هزینه و پیچیدگی بیشتری نیز دارد.

نحوه عملکرد

مدار به این صورت است که با فشار دادن هر یک از شستی های s1,  s2 , s3 ,s4   رله مربوط به مدار ضربه ای تحریک می شود.

با تحریک رله تیغه  باز آن که در شکل K1می باشد بسته می شود .
با بسته شدن این کلید جریان وارد لامپ E1شده و سپس چراغ E1روشن می گردد.
چراغ روشن می ماند تا زمانی که یک بار دیگر  یکی از شستی ها زده شود.
با فشرده شدن هر شستی  رله ضربه ای تحریک می شود.
اینبار تیغه بسته رله یا همان K1باز میشود.با باز شدن این تیغه مسیر جریان لامپ E1قطع شده و در نتیجه لامپ خاموش می گردد.
با فشرده شدن هر یک از شستی ها دوباره لامپ روشن می شود و با فشرده شدن برای بار چهارم دوباره خاموش می گردد.
و این پروسه ادامه پیدا می کند.
پس به نوعی مدار رله ضربه ای یک مدار حافظه دار است که حالت قبلی آن در حالت جدید آن تاثیر گذار است
و با توجه به آن تصمیم می گیرد که چراغ را روشن کند و یا خاموش کند

پس در نتیجه زمانی که برای ما خاموش شدن اتوماتیک مورد نظر نباشد و کم شدن هزینه مهم باشد
انتخاب رله ضربه ای مناسب تر است.
رله ضربه‌ ای با یک‌بار وصل جریان برق به بوبین آن، کنتاکتش وصل شده و اگر ولتاژ بوبین قطع شود
باز هم کنتاکت آن وصل می‌ماند و در وصل مجدد ولتاژ بوبین، کنتاکت آن قطع میگردد.
از این رله می‌توان برای مدار فرمان قطع و وصل یک موتور الکتریکی توسط یک شستی استفاده کرد.

این رله‌ها با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کنند.
رله ضربه ای اشنایدر در مدل های یک کنتاکت باز، دو کنتاکت باز و یک کنتاکت باز و بسته می باشد

الکتروصنعت عرضه کننده رله ضربه ای اشنایدر می باشد