بیمتال F

رله حرارتی یا همان بیمتال  (thermal overload) وسیله ی حفاظت کننده ی موتور در برابر جریان اضافی است.

این نوع از رله ی اضافه جریان همراه با کنتاکتور در مدار، سری با موتور نصب می گردد.

از ترکیب بیمتال با کنتاکتور مناسب میتوان به عنوان استارتر و محافظ موتور استفاده کرد.

کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.

بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد.

از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است.

دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود.

در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.

رله‌های اضافه‌بار (بی‌متال) تنظیم‌پذیر هستند و می‌توان آن‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که جریان‌هایی بین ۱٫۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی موتورها را قطع کنند.

رلهٔ بیمتال F سه‌فاز معمولاً دارای سه پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است (یک کنتاکت باز برای اتصال به سیستم هشداردهنده و یک کنتاکت بسته برای قراردادن در مسیر تغذیهٔ کنتاکتور).

کنتاکت معمولاً بستهٔ بی‌متال با شماره‌های ۹۵-۹۶ و کنتاکت معمولاً باز آن با شماره‌های ۹۷-۹۸ مشخص می‌شود.

بیمتال F یا همان LR9F متناسب با کنتاکتورهای سری F  طراحی شده و در بازار عرضه گردیده است .